Werwing

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Werwing van Personeel

Bet-El Bybel Instituut wil graag hoor van vrywilligers (diens sonder vergoeding) wat wil of kan dien as personeellede van hierdie bediening. Van tyd tot tyd stel ons ook voltydse personeel aan. Indien u by ons aansluit, sal u deel word van ‘n dinamiese en strategiese bediening wat ten doel het om gelowiges te ontwikkel tot volle dissipelskap in die Here Jesus Christus. Op hierdie wyse help ons in die bereiking van die wêreld vir ons God.

Vereistes:
 • ‘n Gelowige, wedergeboorte Christen, ouer as 18 jaar en aktief in ‘n bediening in ‘n plaaslike kerk.
 • Die onderskrywing en ondertekening van ons Geloofbeginsels en Beginsels van Studie.
 • Indien u aansoek doen om ‘n permanente pos, moet u ‘n wettige inwoner van Suid-Afrika wees. Ons verskaf nie werkspermitte aan enige van ons personeellede nie.
 • Bereid om fondse te werf vir die bediening waarby u betrokke raak.
Ons benodig tans die volgende:
 • Grafiese ontwerpers
 • Web ontwikkelaars / ontwerpers
 • Ontwikkelaars van Studiemateriaal
 • Kursusleiers
 • Studiementors
 • Engels / Afrikaans vertalers
 • Taalvaardiges in Engels en ten minste een van die volgende tale: Xhosa, Suid-Sotha, Noord-Sotho, Zulu
 • Persone wat beskik oor tyd om in Internet Kafees te dien
 • Administrasiebeamptes
 • Bemarkers en Fondswerwers
 • Ontwikkelaar van Bemarkingsmateriaal
 • Taalkundige wat beskik oor taalvaardighede asook teologiese kennis
 • Intersessors en Gebedsvriende
 • Donateurs en Borge
 • Eienaars van Internetkafees wat hul bronne vir die bediening wil beskikbaar stel

Indien u belangstel of wil navraag doen oor enige van bogenoemde posisies, kontak ons hier met ‘n kennisgewing oor u belangstelling.

(Alle navrae sal beantwoord word. maar die feit dat enige persone belangstel, ‘n navraag het of aansoek doen waarborg geen aanstelling of aanvaarding deur Bet-El Bybel Instituut nie).

Kontak

Fisiese Adres

LEDISA Academy
Divisie Bet-El

Administratiewe Kantoor

LEDISA House
48 Vos Straat
Heidelberg
Gauteng

Posadres

Postnet Suite 521
Privaatsak H607
Heidelberg
1438

Telefoon

Kantoor: 016 - 341 2974
Studentelyn: 071 103 7444
Dekaan: 072 537 5238

Faksimilee

086 564 9968