Sluit aan as intekenaar en ontvang ons gratis nuusbrief, bronne en aanbiedinge

“Want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak dat ons die goeie werke wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe.”

Welkom by Bet-El Bybel Instituut

Bet-El Bybel Instituut is ‘n divisie van LEDISA Academy (Pty) Ltd en is ‘n geregistreerde maatskappy kragtens Suid-Afrikaanse wetgewing. As Christelike Opvoedkundige Instansie verskaf ons hoë kwaliteit, praktiese, bekosbare opleiding en is trots Suid-Afrikaans. Verskeie beroepsertifikate, voorgraadse kursusse, asook korter kursusse word aangebied onder mentorskap en begeleiding, asook deur middel van afstandonderrig.

Promosie - November 2021

Bet-El Jaareind Promosie

Geen Eksamen
Slegs Selfstudie en
Indien van Werkopdragte

Voornemende studente mag vir een of albei registreer

Beperk tot slegs individue en/of 'n maksimum van ses studente per bediening

Beperk tot eerste honderd registrasies

Gratis Inligtingsessie
met meer inligting
oor ons
Instituut
en
Christelike
Studieprogramme

Studiemateriaal

Studiemateriaal

Alle studiemateriaal wat ons verskaf, word aan studente versend op ‘n datastokkie (Memory Stick).  Studente ontvang as deel van hul studiemateriaal, ‘n gratis sagteware-pakket met ongeveer 25 programme wat hul kan gebruik om behulpsaam te wees gedurende hul studies.  Hierdie sagtewarepakket sluit o.a. in: twee volledige Engels verklarende woordeboeke, drie “mindmap” programme, persoonlike beplanning- sagteware soos taak- skeduleerders en nog vele meer.

Daar is ook heelwat gratis materiaal in ons E-Biblioteek wat beskikbaar is vir aflaai aan enige persoon wat ons webtuiste besoek. 

Alle voorgeskrewe materiaal is ingesluit vir studente en geen addisionele voorgeskrewe werke hoef aangekoop te word nie.  Die een uitsondering hier is die Sertifikaatkursus in Christelike Berading & Lewensafrigting.

Nadat studente die studiemateriaal ontvang het, word hul begelei deur middel van ons aanlyn studie-sentrum.  

Alle selfstudie- opdragte word in die Studie- sentrum aan studente deurgegee en werkopdragte is ook daar beskikbaar vir aflaai en kan weer elektronies ingehandig word.

Wanneer ‘n student kwalifiseer vir die eksamen (buiten ekstene eksamens), word die vraestel voltooi in ons aanlyn Studiesentrum, en ons skeduleer ‘n tydgleuf wat die student pas.

Studieprogramme

Studieprogramme

Vlak A Studieprogramme

  • In-Diepte Bybelstudie
  • Gebed & Genesing

Vlak AA Studieprogramme

  • Bybelinterpretasie
  • Bedieningsleierskap

Vlak BB Studieprogramme

  • Christelike Berading & Lewensafrigting (Christian Counselling & Coaching)

Vlak C Studieprogramme

  • Bybelkunde
  • Bybelstudies
  • Missionêre Werk

Vlak E Studieprogramme

  • Bedieningspraktyk (Minister of Religion)

Volledige inligting m.b.t ons studieprogramme, ingesluit die koste daarvan, is beskikbaar in die Prospektus onder die skakel “Studenteportaal” in die regterkanste navigasieraam.

U is ook welkom ons te kontak d.m.v die kontakvorm vir verdere inligting.

Artikels

Vanaf Januarie 2020 publiseer ons relevante artikels in ons gespreksforum. Besoek gerus gereeld ons artikelblad vir interessante artikels in Afrikaans en Engels.

Besoekers

Aktiveer gerus die illustrasies hieronder en verken ons webtuiste.

Prospektus 2021
Artikels
Gratis Bronne

Bet-El Bybel Instituut - Studenteportaal

'n Oorsig oor die Nuwe Testament

Sit gerus agteroor met ‘n koppie koffie en geniet ‘n video wat ons ‘n oorsig oor die Nuwe Testament gee.

Meer inligting is beskikbaar by “Gratis Bronne”

Wie is ons en wat bied ons?

Gratis Inligtingsessie

Ons antwoord al u vrae en deel inligting met u oor al ons kursusse, werkswyse, werkopdragte, eksamens, studievereistes, en nog veel meer.

U kan die skakel hieronder aktiveer wat u sal neem na ‘n bladsy met ‘n 60-minute video wat aan u hierdie inligting bied. 

Slegs vir nie-studente

Sluitingsdatum vir Indiening van Werkopdragte
31 Mei 2021 om 24H00

Studente wat van voornemens is om die eksamen af te lê gedurende die Julie 2021 eksamenblok moet werkopdragte indien voor 31 Mei 2021. Geen werkopdragte wat hierna ingedien word sal kwalifiseer vir toelating tot die Julie eksamens nie.

Akkreditasie
error: Content is protected !!