Registrasieproses

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Hoe werk die registrasieproses?

  • Voltooi die registrasievorm wat aan u verskaf word op die webwerf en dien dit deur die “Stuur” skakel te aktiveer.
  • Na registrasie ontvang voornemende studente ‘n E-Pos boodskap wat van elke student verwag om die registrasie te bevestig.
  • Daarna volg ‘n tweede E-Pos boodskap waar ‘n studentenommer uitgereik word aan studente en registrasie bevestig word.
  • ‘n Elektroniese faktuur word hierna uitgestuur en teen betaling en na bevestiging deur die bank word die studiemateriaal onmiddellik verwerk en versend waar van toepassing. ‘n Aantekenkode en sleutelwoord word dan ook per E-Pos beskikbaar gestel om die student toegang tot die Studiesentrum te gee.
  • In die geval waar studente aansoek doen vir krediete, word daar ‘n E-Pos na evaluasie versend aan die betrokke student wat hom/haar in kennis stel van voorlopige krediete wat toegestaan is. Die bevestiging sal vergesel word van ‘n faktuur. Na betaling en bevestiging deur die bank, word u voorsien van ‘n studentenommer en die materiaal word verwerk en versend, tesame met ‘n begeleidingsbrief.
  • Alle versendings (waar van toepassing) word gedoen binne tien werksdae nadat die bevestiging van die betaling gedoen is, maar in die meeste gevalle binne 72 uur na bevestiging van betaling. Die versending sal spoedpos geskied.
  • Nadat studente registreer het in die studiesentrum, sal die aaantekenkode en sleutelwoord wat verskaf is in hierdie begeleidingsbrief alle studente toegang gee tot die spesifieke studieprogram van keuse. Alle verdere studiemateriaal, instruksies en dokumentasie van belang sal hier aan studente deurgegee word.

Kontak

Fisiese Adres

LEDISA Academy
Divisie Bet-El

Administratiewe Kantoor

LEDISA House
48 Vos Straat
Heidelberg
Gauteng

Posadres

Postnet Suite 521
Privaatsak H607
Heidelberg
1438

Telefoon

Kantoor: 016 - 341 2974
Studentelyn: 071 103 7444
Dekaan: 072 537 5238

Faksimilee

086 564 9968