Meer Oor Bet-El Bybel Instituut

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Bet-El Bybel Instituut is ‘n divisie van LEDISA Academy (Pty) Ltd en is ‘n geregistreerde maatskappy kragtens Suid-Afrikaanse wetgewing (Reg. 2013/216905/07). Hierdie divisie is gestig in 1997 as ‘n affiliaat van Lewens Dinamika Instituut en is sedert 2013 ingelyf by LEDISA Academy (Pty) Ltd. Sedert die ontstaan van die Instituut is die visie “Dissipelskap deur Ontwikkeling” en is ons doel om lae-koste teologiese opleiding te verskaf via die Internet as medium, maar ook deur middel van korrespondensie met en sonder mentorskapsprogramme op ‘n nasionale en internasionale vlak. Ons verskaf dan ook Bybelstudiemateriaal en leierskapskursusse as deel van ons dienste aan individue, kerke, gemeenskappe en verskeie organisasies wat ‘n behoefte daarvoor het.

Bet-El Bybel Instituut het ontstaan in 1997 as Bet-El Bybelskool en het in 2006 ‘n gedaanteverwisseling ondergaan en staan sedertdien bekend as Bet-El Bybel Instituut. Die rede daarvoor was die feit dat ons meer gevorderde programme begin aanbied het om voorsiening te maak vir diegene wat hulself wil verryk en bemagtig om beter toegerus te wees in hul plaaslike kerke/gemeentes, maar om ook voorsiening te maak vir diegene wat hulself wil bekwaam as leraars en herders en eie bedieninge wil vestig. Tot 2009 is slegs studieprogramme deur korrespondensie aangebied, maar vanaf 2010 is studieprogramme meer funksioneel en daar is voorsiening gemaak vir studies deur afstandsonderrig onder mentorskap van ‘n dosent of geestelike leier wat studente begelei op ‘n akademiese sowel as geestelike pad. Vanaf 2011 word ook enkele opsionele werkswinkels aangebied. Die inhoude van hierdie werkswinkels, hoewel dit gemik is op plaaslike kerke en gemeentes in Suid- Afrika, is so gekies dat dit fokus op studiemateriaal vir verskeie vlakke en spesialiteitsrigtings van studie.

Sedert Januarie 2020 word kursusse bygevoeg soos akkrediteer deur SAQA (South African Qualifications Authority) en goedgekeur deur QCTO (Quality Council for Trade & Occupations) soos voorgeskryf deur Suid Afrikaanse wetgewing. Dit beteken dat wat betref ons teologiese studies aan predikante, pastore en leraars (Vlak AA & E) ons volwaardig meeding en aanbied wat deur Suid-Afrikaanse en internasionale universiteite aangebied word. Dit beteken ook dat enige teologiese studies wat voltooi word op Vlak E, deur alle universiteite en kerke erken moet word as geakkrediteerde studies, hetsy as volwaardige krediete en/of herkenning van vorige studies. As goedgekeurde, geregistreerde Opleidingsinstituut by COMENA (Coaches & Mentors South Africa), word ons Vlak BB studieprogram ook nou onder die vaandel van COMENSA, asook AACC & ICCA toegeken.

Bet-El Bybel Instituut is ‘n Interkerklike, Christelike Opvoedkundige Inrigting (dus nie gekoppel aan enige kerkverband nie) wat hoë kwaliteit, praktiese opleiding verskaf teen ‘n minimale koste. Beroepsertifikate, Voorgraadse kursusse, asook verskeie kort kursusse word deur kontakopleiding, sowel korrespondensie asook onder mentorskap deur middel van afstandsonderrig aangebied. Ons is bereid om hande te vat met alle gelowiges wat wedergebore is en onvoorwaardelik God se Woord aanvaar as Sy wil.

Kontak

Fisiese Adres

LEDISA Academy
Divisie Bet-El

Administratiewe Kantoor

LEDISA House
48 Vos Straat
Heidelberg
Gauteng

Posadres

Postnet Suite 521
Privaatsak H607
Heidelberg
1438

Telefoon

Kantoor: 016 - 341 2974
Studentelyn: 071 103 7444
Dekaan: 072 537 5238

Faksimilee

086 564 9968

Kontak Ons

Ons verwelkom u navraag of kommentaar
Kontak Ons