Christelike Studieprogramme

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Die inhoud van elkeen van hierdie Christelike Studieprogramme kan aktiveer word deur die spesifieke illustrasie in die inhoudsblad hieronder te aktiveer.

Vlak A Studieprogramme

Hierdie studieprogramme fokus daarop om kennis aangaande spesifieke onderwerpe te verbeter. Dit is kort, bekostigbare kursusse en geen krediete word verwerf vir verdere studie nie.

Sertifikaat in In-Diepte Bybelstudie
Sertifikaat in Gebed en Genesing

Vlak AA Studieprogramme

Hierdie studieprogramme is korter studieprogramme wat deel uitmaak van die Beroepsertifikaat in Bedieningspraktyk. Krediete word verwerf vir verdere studie in die Beroepsertifikaat (Vlak E). Dit sluit egter geen praktiese werk in nie.

Sertifikaat in Bybelinterpretasie
Sertifikaat in Bedieningsleierskap
Sertifikaat in Kerkgeskiedenis
Sertifikaat in Prediking

Vlak BB Studieprogramme

Hierdie studieprogram fokus in Vlak I op Christelike Berading terwyl die tweede vlak fokus op Christelike Lewensafrigting.  Die inhoud van hierdie kursus is gemik op beroepsopleiding en praktiese werk is van toepassing.

Sertifikaat in Christelike Berading & Lewensafrigting
Fase I
Sertifikaat in Christelike Berading & Lewensafrigting
Fase II

Vlak E Studieprogramme

‘n Studieprogram wat fokus op die opleiding van kerklike leierskap, meer spesifiek predikante en pastore. Die kwalifikasie sluit heelwat praktiese modules in.

Beroepsertifikaat in Bedieningspraktyk
(Minister of Religion)