Christelike Studieprogramme

Die inhoud van elkeen van hierdie Christelike Studieprogramme kan aktiveer word deur die spesifieke skakel in die inhoudsblad hieronder of die navigasieraam aan die regterkant hiernaas te aktiveer.

Vlak A Studieprogramme
Vlak AA Studieprogramme
Vlak B Studieprogramme
Vlak C Studieprogramme
Vlak E Studieprogramme

 

Christelike Studieprogramme – Pre-2020 Sillabus

‘n Aantal studieprogramme word nie meer vanaf Januarie 2020 aangebied nie. Studente reeds registreer vir hierdie studieprogramme moet hul studies voltooi voor einde November 2020. Hierdie studieprogramme sluit in:

  • Christelike Berading 1
  • Christelike Berading 2
  • Christelike Berading 3
  • Dissipelskap
  • Leierskap
  • Gevorderde Bediening
  • Spesiaiteitsrigtings

(Inligting t.o.v hierdie programme is steeds op die webtuiste publiseer en sal mettertyd verwyder word. Meer inligting oor hierdie Christelike Studieprogramme is hier beskikbaar).

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder


Studiesentrum

Aktiveer hier om na die Studiesentrum te beweeg