Leersentrums

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Hierdie afdeling van ons Webwerf is tans in hersieningsfase. Die nuwe tersaaklike inligting sal binnekort beskikbaar gestel word.

Kontak

Fisiese Adres

LEDISA Academy
Divisie Bet-El

Administratiewe Kantoor

LEDISA House
48 Vos Straat
Heidelberg
Gauteng

Posadres

Postnet Suite 521
Privaatsak H607
Heidelberg
1438

Telefoon

Kantoor: 016 - 341 2974
Studentelyn: 071 103 7444
Dekaan: 072 537 5238

Faksimilee

086 564 9968