fbpx

Prediking

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Sertifikaat-in-Bedieningsleierskap & Kerkgeskiedenis

Studente wat registreer vir die Sertifikaat in Prediking verwerf kennis aangaande preekbeginsels, preekvoorbereiding, die lewering van preke, asook tegniese aspekte m.b.t prediking. Hierdie sertifikaat is n kredietdraende Vlak AA kursus wat bestaan uit een (1) module en drie (3) vakeenhede en vorm deel van Kwalifikasie 101571 onder die SAQA (South African Qualifications Authority) omgewing, soos aanbeveel en goedgekeur deur die QCTO (Quality Council for Trades and Occupations), Die kwalifikasie word onder toesig van LEDISA Academy (Pty) Ltd aangebied..

Die Sertifikaat in Prediking is ‘n bywoningsertifikaat wat bestaan uit een module en drie vakeenhede met die totale kredietwaarde van 8 SAQA krediete, oordraagbaar na die Beroepsertifikaat in Bedieningspraktyk. Die finale uitkomste van hierdie kwalifikasie is as volg:

 • Die rol van prediking in die bediening.
 • Die impak van die prediker op die boodskap.
 • Die beginsels van eksegese en hermeneutiek.
 • Die Bybel as bron vir prediking.
 • Die konteks van die gehoor op die boodskap.
 • Die toepassing van die beginsels van eksegese en hermeneutiek, stappe in die voorbereiding en die keuse van teks en tema van die boodskap.
 • Onderskeiding tussen ‘n verskeidenheid tipes boodskappe.
 • Die effketiewe lewering van ‘n preek.

Toelatingsvereistes

Die toelatingsvereistes vir die Sertifikaat in Prediking  is Graad 12, met Engels as vereiste. Die taal waarin ons met u kommunikeer, u begelei in u studies en ook kontaksessies aanbied (sien studiemetode hieronder), is wel Afrikaans. Dit is egter ‘n vereiste van die Departement van Onderwys in hierdie stadium dat die studiemateriaal en eksamens in Engels hanteer moet word. Dis ongelukkig buite ons beheer en is voorskriftelik met betrekking tot die akkreditasievereistes.

Kursusinhoud

Die Sertifikaat in Prediking (8 krediete) behels die volgende module en drie (3) vakeenhede:

Prediking (8 Krediete)
 • Fundamentele Beginsels
  • Plek van prediking in die bediening.
  • Verhouding tussen preek en prediker.
  • Die Bybel as primêre bron vir prediking.
  • Die relevansie van die konteks vir prediking.
  •  Beginsels van eksegese en hermeneutiek.
 • Predikingvoorbereiding
  • Stappe in die voorbereidingsproses.
  • Seleksie van teks en tema.
 • Predikingvoorbereiding
  • Effektiewe, relevante en stimulerende prediking.
  •  Predikingstyl
  • Tegniese hulpmiddele.

Studiemateriaal

Alle voorgeskrewe studiemateriaal vir die voltooing van hierdie program is ingesluit by die koste van die kursus. Ons verskaf ook gratis ‘n aantal aanbevole werke wat gebruik kan word deur studente, maar dit is egter geen vereiste vir registrasie en/of voltooiing van hierdie kursus nie.

U benodig geen spesiale sagteware om die studiemateriaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser en MS Word wat deel is van die MS Office bundel. . Indien u nie oor ‘n pdf leser of MS Word beskik nie, laai gerus Adobe Reader asook Libre Office af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Duur van Studie

Studente wat registreer vir hierdie kursus moet slegs een teoretiese module (drie vakeenhede) suksesvol voltooi. Ons beveel aan dat voltydse studente die program binne 6 maande voltooi, terwyl deeltydse studente dit binne ‘n bestek van een (1) jaar behoort te voltooi.

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig onder mentorskap aangebied. Dit behels selfstudie deur studente, die bywoning van enkele internet-besprekingsessies (altyd na-ure aangebied), die indiening van werkopdragte, asook die voltooiing van ‘n eksamen. Geen praktiese werk word vereis nie.

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 3 450.00.  Hierdie studiekoste sluit registrasie, assessering, fasilitering, sertifisering, asook alle studiemateriaal in. Die versendingskoste van u studiemateriaal is egter nie hierby ingesluit nie. U kan volledige inligting oor die studiekoste en afbetalingsopsies verkry in die Prospektus wat beskikbaar is vanaf die Hoofblad onder die skakel “Studenteportaal”. U kan die Prospektus hier aflaai.

Studiesentrum

Aktiveer die illustrasie hieronder om na die Studiesentrum te beweeg:

Studiesentrum Aanlyn

Kalender

Aktiveer die illustrasie hieronder vir inligting m.b.t belangrike datums en gebeure

Nuwe registrasies vir 2022 is tans oopgestel. Akademiese jaar neem in aanvang op 1 Februarie 2022.

Eksamenuitslae vir November 2021 word publiseer op 5 Januarie 2022.


Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir ‘n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder:

Registrasie Small

Aanlyn Registrasie

Voltooi gerus die aanlyn registrasievorm hier.
error: Content is protected !!