Christelike Berading & Lewensafrigting

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Christelike Berading & Lewensafrigting

Die Sertifikaat in Christelike Berading & Lewensafrigting is ‘n Vlak BB studieprogram (Sien die Prospektus) wat bestaan uit ‘n kombinasie van kursusse wat ten doel het om studente die kennis en vaardighede aan te leer ten einde ‘n grondslag te vestig op die pad na effektiewe Christelike Berading & Lewensafrigting.  Hierdie sertifikaatprogram behels vyf-en-twintig (25) vakke wat ingedeel is in agt (8) modules en wat oor twee jaarfases aangebied word.

Die studieprogram is ontwerp om voornemende beraders, leiers van bedieninge en persone wat belangstel in berading van hulp te wees en in te tree in ander se lewens ten einde ‘n betekenisvolle en blywende verskil te kan maak terwyl mense met die worstelings en krisisse van die lewe deel. Die tweede spesialisasierigting van lewensafrigting is bygevoeg om die kwalifikasie meer relevant te maak in hedendaagse tye. Dit fokus op die bereiking van potensiaal eerder as die oplossing van probleme en het ‘n pro-aktiewe toekomsfokus in die lewe van mense. Ons motivering hiervoor word deur Jesus Christus self vir ons gegee: “Die Seun van die Mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien.” Sy instruksie aan ons was om dieselfde te doen.

U benodig geen verdere spesiale sagteware om die studiemateriaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser. Indien u nie oor ‘n pdf leser beskik nie, laai gerus Adobe Reader af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

 

Toelatingsvereistes

Graad 12, alternatiewelik Graad 10 en ouer as 22 jaar.

 

Kursusinhoud

Die Sertifikaat in Christelike Berading & Lewensafrigting (140 krediete) behels die volgende vyf-en-twintig (25) vakke, aangebied in agt (8) modules in twee jaarfases soos hieronder aangetoon:

Jaarfase I
Module 1: CCC-KM01 – Die Bediening van Berading (20 Krediete)
 • Bybelse Basis vir Christelike Berading (CCC-KM-01-BSCB101)
  • Inleiding tot Christelike Berading, Rol van die Gees & Woord in Berading, Berading as Bediening
 • Fondasies vir Christelike Berading (CCC-KM-01-BSCB102)
  • Kwalifikasies van die Berader, Beradingsfondasies & Voorveronderstellings in Berading
 • Die Beradingsproses (CCC-KM-01-BSCB103)
  • Voorbereiding, Verwerking van Informasie, Vestiging van Hoop, Probleemanalise, Skrifgebruik in Berading, Probleemoplossings & Rol van Huiswerk
 • Beradingsbronne (CCC-KM-01- BSCB104)
  • Beradingswaarskuwings, Gebruik van Illustrasies, Algemene Vrae & Spesifieke Bronne
Module 2: CCC-KM02:  Beradingsvaardighede (5 Krediete)
 • Basiese Vaardighede (CCC-KM-02-BSCB105)
  • Aandaggewing, Waarneming, Refleksie van Gevoelens, Parafrase, Konfrontasie, Analise & Integrasie
Module 3: CCC-KM03:  Beradingspesialisasie 101 (20 Krediete)
 • Selfmoord (CCC-KM-03-BSCB106)
 • Post Traumatiese Spanning Sindroom (CCC-KM-03-BSCB107)
 • Kinderberading (CCC-KM-03-BSCB108)
 • Tienerberading (CCC-KM-03-BSCB109)
Module 4: CCC-PM01:  Beradingspraktyk 101 (15 Krediete)
 • Bybelse Fondasie vir Verandering (CCC-PM01-BSCB7)
 • Blywende Verandering (CCC-PM01-BSCB8)
 • Selfkennis (CCC-PM01-BDCB8
Jaarfase II
Module 5: CCC-KM04 – Beradingspesialisasie 201 (20 Krediete)
 • Die Huwelik (CCC-KM-04-BSCB201)
  • Die Huweliksverhouding
  • Die Christen Huwelik
  • Egbreek
 • Gesinne (CCC-KM-04-BSCB202)
  • Ouerskap
  • Saamgestelde Gesinne
  • Egskeiding
 • Mishandeling & Trauma (CCC-KM-04-BSCB203)
  • Huishoudelike Geweld
  • Geestelike Geweld
  • Emosionele Geweld
  • Herstel
 • Afhanklikheid & Verslawing (CCC-KM-04-BSCB204)
  • Alkohol & Dwelms
  • Gewoonteverslawing
  • Seksuele Verslawing
  • Persoonsverslawing
Module 6: CCC-PM02:  Beradingspraktyk 201 (20 Krediete)
 • Interpersoonlike Probleme (CCC-PM02-BDCB9)
 • Interpersoonlike Verhoudings (CCC-PM02-BDCB10)
 • Spesifieke Probleemareas (CCC-PM02-BDCB11
 • God se Standaard (CCC-PM02-BDCB12)
Module 7: CLC-PM-01 – Lewensafrigting (25 Krediete)
 • Lewensafrigting & Mentorskap (CLC-PM01-BLCA201)
  • Oorsig, Proses, Ondersteuning, Spesifieke Lewensareas & Begeleidingsmodelle (‘n Stap-vir-stap benadering met Elisa, Gehasi, Sameul, Joas, Moses & Josef as model; voorbeelde vanuit Jesus Christus se lewe)
 • Jou Roeping as Lewensafrigter (CLC-PM01-BLCA202)
 • Ken God se Stem (CLC-PM01-BLCA203)
 • Kommunikasiemodel & Oortuigings (CLC-PM01-BLCA204)
Module 8: CLC-WM-01 – Afrigtingspraktyk (15 Krediete)
 • Dinamiese Lewensafrigting (CLC-WM-01-BLCA205)Die 

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Dit behels selfstudie deur studente.

 

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is vanaf R 6 265.00 – R 8 250.00 per jaarfase, afhangende van die registrasie & betalingsopsies van die student. Hierdie studiekoste sluit die versending van u datastafie met alle studiemateriaal in. U kan volledige inligting oor die studiekoste en afbetalingsopsies verkry in die Prospektus wat beskikbaar is vanaf die Hoofblad onder die skakel “Studenteportaal”. U kan die Prospektus hier aflaai.

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die illustrasie hieronder:

Registrasie

Studiesentrum

Aktiveer die illustrasie hieronder om na die Studiesentrum te beweeg:

Studiekalender 2023

Studiekalender

Aktiveer die illustrasie hieronder vir inligting m.b.t belangrike datums en gebeure

Studiekalender 2023

Nuwe registrasies vir 2023 is deurlopend oopgestel.

Eksamen

Eksamenblokke gedurende Januarie en Julie jaarliks. Eksamenrooster word publiseer in die Studiekalender op 1 Junie (Sien Studenteportaal).

Die volgende eksamenblok is skeduleer vir 1 tot 29 Julie 2023.

Aanlyn Registrasie

Voltooi gerus die aanlyn registrasievorm hier.