Christelike Berading & Lewensafrigting

Christelike Berading SertifikaatDie Sertifikaat in Christelike Berading & Lewensafrigting is ‘n Vlak BB studieprogram (Sien die Prospektus) wat bestaan uit ‘n kombinasie van kursusse wat ten doel het om studente die kennis en vaardighede aan te leer ten einde ‘n grondslag te vestig op die pad na effektiewe Christelike Berading & Lewensafrigting.  Hierdie sertifikaatprogram behels vyf-en-sestig (65) vakeenhede wat ingedeel is in ses (6) modules en wat oor twee jaarfases aangebied word.

Die studieprogram is ontwerp om voornemende beraders, leiers van bedieninge en persone wat belangstel in berading van hulp te wees en in te tree in ander se lewens ten einde ‘n betekenisvolle en blywende verskil te kan maak terwyl mense met die worstelings en krisisse van die lewe deel. Die tweede spesialisasierigting van lewensafrigting is bygevoeg om die kwalifikasie meer relevant te maak in hedendaagse tye. Dit fokus op die bereiking van potensiaal eerder as die oplossing van probleme en het ‘n pro-aktiewe toekomsfokus in die lewe van mense. Ons motivering hiervoor word deur Jesus Christus self vir ons gegee: “Die Seun van die Mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien.” Sy instruksie aan ons was om dieselfde te doen.

U benodig geen verdere spesiale sagteware om die studiemateriaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser. Indien u nie oor ‘n pdf leser beskik nie, laai gerus Adobe Reader af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Toelatingsvereistes

Graad 12, alternatiewelik Graad 10 en ouer as 22 jaar.

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Dit behels selfstudie deur studente.

Kursusinhoud:

Die Sertifikaat in Christelike Berading & Lewensafrigting (120 krediete) behels die volgende agt-en-sewentig (78) vakeenhede, aangebied in ses (6) modules in twee jaarfases soos hieronder aangetoon:

Jaarfase I (Een Kalenderjaar)
Module CCC-KM-01:  Berading as Bediening (10 Krediete)
 • Bybelse Basis vir Berading (CCC-KM-01-BSCB1)
 • Fondasies vir Christelike Berading (CCC-KM-01-BSCB2)
 • Die Beradingsproses (CCC-KM-01-BSCB3)
 • Beradingsbronne (CCC-KM-01- BSCB4)
Module CCC-KM-02:  Beradingsvaardighede I (10 Krediete)
 • Basiese Vaardighede (CCC-KM-02-BSCB5) – Insluitend Aandaggewing, Waarneming, Beplanning,Integrasie, Analise, Konfrontasie.
 • Gevorderde Vaardighede (CCC-KM-02-BDSB3) – Insluitend Kinders & Tieners, Selfmoord, Kruiskulturele Berading, Post-Traumatiese Spanning, Temperamentstyle)
Module CCC-PM-01:  Beradingspraktyk (15 Krediete)
 • Bybelse Fondasie vir Verandering (CCC-PM-02-BSCB7)
 • Blywende Verandering (CCC-PM-02-BSCB8)
 • Verhoudings (CCC-PM-02-BDCB7) – Insluitend Interpersoonlike Verhoudings, Ouer-Kind Verhoudings, Huweliksverhoudings.
 • Spesifieke Probleemareas (CCC-PM-02-BDCB8) – Insluitend Woede, Bitterheid, Depressie, Vrees, Bekommernis.
 • God se Standaard (CCC-PM-02-BDCB9)
Jaarfase II (Een Kalenderjaar)
Module CCC-KM03:  Spesialisasie Berading (15 Krediete)
 • Huwelik & Gesinne
  • Geslagsverskille, Kommunikasie & Intimiteit (CCC-KM-03-BDCB201)
  • Probleemhuwelike & Ouerskap (CCC-KM-03-BDCB202)
  • Huweliksberading & Egskeiding (CCC-KM-03-BDCB203)
 • Afhanklikheid
  • Definisie, Oorsake & Behandeling (CCC-KM-03-BDCB204)
  • Analise, Diagnose & die Afhanklike (CCC-KM-03-BDCB205)
  • Behandeling van Spesifieke Afhanklikheid (CCC-KM-03-BDCB206)
 • Verslawing
  • Begrip en Teorie (BDCB207)
  • Alkohol, Dwelms, Liefde & Eetsteurings (CCC-KM-03-BDCB208)
  • Behandeling & Genesing (CCC-KM-03-BDCB209)
  • Assesering, Etiek & Beheer (CCC-KM-03-BDCB210)
 • Huishoudelike Geweld
  • Woede (CCC-KM-03-BDCB211)
  • Emosionele & Fisies Mishandeling (CCC-KM-03-BDCB212)
  • Geweld & die Slagoffer (CCC-KM-03-BDCB213)
  • Seksuele Mishandeling (CCC-KM-03-BDCB214)
 • Psigopatologie
  • Psigopatologie I (CCC-KM-03-BDCB215)
  • Psigopatologie II (CCC-KM-03-BDCB216)
  • Psigopatologie III (CCC-KM-03-BDCB217)
  • Psigopatologie IV (CCC-KM-03-BDCB218)
  • Psigopatologie V (CCC-KM-03-BDCB219)
Module CLC-KM-01:  Ontdek jou Lewensbestemming (10 Krediete)
 • Fondasies (CLC-KM01- 301)
 • Identiteit (CLC-KM01- 302)
 • Passie (CLC-KM01- 303)
 • Voorbereiding (CLC-KM01- 304)
 • Roeping (CLC-KM01- 305)
Module CLC-KM-02:  Lewensafrigting (60 Krediete)
 • Doelwitstelling (CLC-KM02- 401)
 • Motivering (CLC-KM02- 402)
 • Identiteitsoortuigings (CLC-KM02- 403)
 • Waardes (CLC-KM02- 404)
 • Reëls & Verwagtinge (CLC-KM02- 405)
 • Menslike Behoeftes (CLC-KM02- 406)
 • Verantwoordelikheid (CLC-KM02- 407)
 • Begeleidingsmodelle (‘n Stap-vir-stap benadering met Elisa, Gehasi, Sameul, Joas, Moses & Josef as model; voorbeelde vanuit Jesus Christus se lewe) (CLC-KM02-408)
 • Proses (Visie, beplanning & ondersteuning) (CLC-KM02- 409)
 • Metodes (Bybelse metodes vir gespesialiseerde asook situasiegebonde lewensafrigting) (CLC-KM02- 410)
 • Bemarking (Praktykvestiging & wyses om ‘n suksesvolle lewensafrigter te word) (CLC-WM01- 501)
 • Lewensafrigting – Prakties (CLC-KW01- 502)

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 5 975.00 per jaarfase.  Hierdie studiekoste sluit registrasie asook die versending van u datastafie in. U kan volledige inligting oor die studiekoste verkry in die Prospektus.   U kan die Prospektus hier aflaai.

Registreer vir hierdie kursus

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder


Studiesentrum

Aktiveer hier om na die Studiesentrum te beweeg