fbpx

Christelike Berading & Lewensafrigting

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Christelike Berading & Lewensafrigting

Die Sertifikaat in Christelike Berading & Lewensafrigting is ‘n Vlak BB studieprogram (Sien die Prospektus) wat bestaan uit ‘n kombinasie van kursusse wat ten doel het om studente die kennis en vaardighede aan te leer ten einde ‘n grondslag te vestig op die pad na effektiewe Christelike Berading & Lewensafrigting.  Hierdie sertifikaatprogram behels vyf-en-sestig (65) vakeenhede wat ingedeel is in ses (6) modules en wat oor twee jaarfases aangebied word.

Die studieprogram is ontwerp om voornemende beraders, leiers van bedieninge en persone wat belangstel in berading van hulp te wees en in te tree in ander se lewens ten einde ‘n betekenisvolle en blywende verskil te kan maak terwyl mense met die worstelings en krisisse van die lewe deel. Die tweede spesialisasierigting van lewensafrigting is bygevoeg om die kwalifikasie meer relevant te maak in hedendaagse tye. Dit fokus op die bereiking van potensiaal eerder as die oplossing van probleme en het ‘n pro-aktiewe toekomsfokus in die lewe van mense. Ons motivering hiervoor word deur Jesus Christus self vir ons gegee: “Die Seun van die Mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien.” Sy instruksie aan ons was om dieselfde te doen.

U benodig geen verdere spesiale sagteware om die studiemateriaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser. Indien u nie oor ‘n pdf leser beskik nie, laai gerus Adobe Reader af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Toelatingsvereistes

Graad 12, alternatiewelik Graad 10 en ouer as 22 jaar.

Kursusinhoud

Die Sertifikaat in Christelike Berading & Lewensafrigting (120 krediete) behels die volgende agt-en-sewentig (78) vakeenhede, aangebied in ses (6) modules in twee jaarfases soos hieronder aangetoon:

Jaarfase I
Module CCC-KM01:  Berading as Bediening (10 Krediete)
 • Bybelse Basis vir Berading (CCC-KM01-BSCB1)
 • Fondasies vir Christelike Berading (CCC-KM01-BSCB2)
 • Die Beradingsproses (CCC-KM01-BSCB3)
 • Beradingsbronne (CCC-KM01- BSCB4)
Module CCC-KM02:  Beradingsvaardighede I (10 Krediete)
 • Basiese Vaardighede (CCC-KM02-BSCB51 tot BSCB52) – Insluitend Aandaggewing, Waarneming, Beplanning,Integrasie, Analise, Konfrontasie.
 • Gevorderde Vaardighede (CCC-KM02-BSCB61 tot BSCB65) – Insluitend Kinders & Tieners, Selfmoord, Kruiskulturele Berading, Post-Traumatiese Spanning, Temperamentstyle)
Module CCC-PM01:  Beradingspraktyk (15 Krediete)
 • Bybelse Fondasie vir Verandering (CCC-PM01-BSCB7)
 • Blywende Verandering (CCC-PM01-BSCB8)
 • Selfkennis (CCC-PM01-BDCB8
 • Interpersoonlike Probleme (CCC-PM01-BDCB9)
 • Interpersoonlike Verhoudings (CCC-PM01-BDCB10) – Insluitend Interpersoonlike Verhoudings, Ouer-Kind Verhoudings, Huweliksverhoudings.
 • Spesifieke Probleemareas (CCC-PM91-BDCB811 – Insluitend Depressie, Vrees & Bekommernis.
 • God se Standaard (CCC-PM01-BDCB12)
Jaarfase II
Module CCC-KM03:  Spesialisasie Berading (15 Krediete)
 • Huwelik & Gesinne
  • Geslagsverskille, Kommunikasie & Intimiteit (CCC-KM03-BDCB201)
  • Probleemhuwelike & Ouerskap (CCC-KM03-BDCB202)
  • Huweliksberading & Egskeiding (CCC-KM03-BDCB203)
 • Afhanklikheid
  • Definisie, Oorsake & Behandeling (CCC-KM03-BDCB204)
  • Analise, Diagnose & die Afhanklike (CCC-KM03-BDCB205)
  • Behandeling van Spesifieke Afhanklikheid (CCC-KM03-BDCB206)
 • Verslawing
  • Begrip en Teorie (CCC-KM03-BDCB207)
  • Alkohol, Dwelms, Liefde & Eetsteurings (CCC-KM03-BDCB208)
  • Behandeling & Genesing (CCC-KM03-BDCB209)
  • Assesering, Etiek & Beheer (CCC-KM03-BDCB210)
 • Huishoudelike Geweld
  • Woede (CCC-KM03-BDCB211)
  • Emosionele & Fisies Mishandeling (CCC-KM03-BDCB212)
  • Geweld & die Slagoffer (CCC-KM03-BDCB213)
  • Seksuele Mishandeling (CCC-KM03-BDCB214)
 • Psigopatologie
  • Psigopatologie I (CCC-KM03-BDCB215)
  • Psigopatologie II (CCC-KM03-BDCB216)
  • Psigopatologie III (CCC-KM03-BDCB217)
  • Psigopatologie IV (CCC-KM03-BDCB218)
  • Psigopatologie V (CCC-KM03-BDCB219)
Module CLC-KM-01:  Ontdek jou Lewensbestemming (10 Krediete)
 • Fondasies (CLC-KM01- 301)
 • Identiteit (CLC-KM01- 302)
 • Passie (CLC-KM01- 303)
 • Voorbereiding (CLC-KM01- 304)
 • Roeping (CLC-KM01- 305)

(Word sedert 2021 integreer by Module CLC-WM01 hieronder)

Module CLC-WM-01:  Lewensafrigting (60 Krediete)
 • Doelwitstelling (CLC-WM01- 401)
 • Mylpale & Aksiestappe (CLC-WM01-402)
 • Motivering (CLC-WM01- 403)
 • Identiteitsoortuigings (CLC-QM01- 404)
 • Waardes (CLC-WM01- 405)
 • Reëls & Verwagtinge (CLC-WM01- 406)
 • Menslike Behoeftes (CLC-WM01- 407)
 • Verantwoordelikheid (CLC-WM01- 408)
 • Begeleidingsmodelle (CLC-WM01-409)
 • Proses (Visie, Passie, Gawes) (CLC-WM01- 410)
 • Bemarking (Praktykvestiging & wyses om ‘n suksesvolle lewensafrigter te word) (CLC-WM01- 501)
 • Lewensafrigting – Prakties (CLC-KW01- 502)

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Dit behels selfstudie deur studente.

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 6 375.00 per jaarfase.  Hierdie studiekoste sluit registrasie asook die versending van u datastafie in. U kan volledige inligting oor die studiekoste en afbetalingsopsies verkry in die Prospektus wat beskikbaar is vanaf die Hoofblad onder die skakel “Studenteportaal”. U kan die Prospektus hier aflaai.

Studiesentrum

Aktiveer die illustrasie hieronder om na die Studiesentrum te beweeg:

Studiesentrum Aanlyn

Kalender

Aktiveer die illustrasie hieronder vir inligting m.b.t belangrike datums en gebeure

Nuwe registrasies vir 2022 is tans oopgestel. Akademiese jaar neem in aanvang op 1 Februarie 2022.

Eksamenuitslae vir November 2021 word publiseer op 5 Januarie 2022.


Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir ‘n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder:

Registrasie Small

Aanlyn Registrasie

Voltooi gerus die aanlyn registrasievorm hier.
error: Content is protected !!