Pre-2020 Studieprogramme

Welkom as besoeker by ons Instituut. Die inligting op hierdie webblad is verouderd en sal mettertyd verwyder word. Dit verskyn steeds hier omrede dit tans gelys is op soekenjins. U kan rustig hierdie inligting deurlees, maar beweeg daarna gerus na die webblad wat hierdie een vervang het. ‘n Skakel na die nuwe webblad is hier aangebring:

Skakel na nuwe inligting – Christelike Studieprogramme

‘n Aantal studieprogramme word nie meer vanaf Julie 2019 aangebied nie. Studente reeds registreer vir hierdie studieprogramme moet hul studies voltooi voor einde Julie 2021.

Studente kan egter nie vir hierdie studieprogramme registreer na Desember 2018 nie. Die spesifieke programme is vervang soos aangedui hieronder.  Die nuwe programme kan aktiveer word in die navigasieraam aan die regterkant van hierdie bladsy.

Hierdie verouderde studieprogramme sluit in:

 • Christelike Berading 1
 • Christelike Berading 2
 • Christelike Berading 3
 • Dissipelskap
 • Leierskap
 • Gevorderde Bediening
 • Spesialiteitsrigtings
 • Bybelkunde
 • Bybelstudies
 • Missionere Werk

Nuwe studieprogramme wat ou sillabus-pre-2020 studieprogramme vervang

 • Christelike Berading 1, 2 & 3 is vervang deur die Sertifikaat in Christelike Berading & Lewensafrigting.
 • Dissipelskap, Leierskap en Gevorderde Bediening is vervang deur die Beroepsertifikaat in Bedieningspraktyk (Minister of Religion).
 • Spesialiteitsrigtings is in totaliteit vervang en die onderwerpe en spesialisasie is ingewerk in die sillabus van die Beroepsertifikaat in Bedieningspraktyk (Minister of Religion).
 • Die sertifikaatprogramme in Bybelstudies, Bybelkunde & Missionere Werk is slegs aangebied tot en met einde 2020. Die sillabusse van hierdie programme is in geheel opgeneem in Bedienaingspraktyk.

(Inligting t.o.v hierdie verouderde studieprogramme is beskikbaar op aanvraag. Kontak ons gerus hier.)

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die illustrasie hieronder:

Registrasie

Studiesentrum

Aktiveer die illustrasie hieronder om na die Studiesentrum te beweeg:

Studiekalender 2023

Studiekalender

Aktiveer die illustrasie hieronder vir inligting m.b.t belangrike datums en gebeure

Studiekalender 2023

Nuwe registrasies vir 2023 is deurlopend oopgestel.

Eksamen

Eksamenblokke gedurende Januarie en Julie jaarliks. Eksamenrooster word publiseer in die Studiekalender op 1 Junie (Sien Studenteportaal).

Die volgende eksamenblok is skeduleer vir 1 tot 29 Julie 2023.