In-Diepte Bybelstudie

Sertifikaat in In-Diepte BybelstudieDie Sertifikaat in In-diepte Bybelstudie is ‘n Vlak A (Sien die Prospektus) studieprogram wat die studente voorstel aan goeie Bybelstudie metodes. Studente word ook geleer om hierdie Bybelstudiemetodes toe te pas op ‘n wye verskeidenheid Christelike kwessies. Ons bestudeer ook ‘n oorsig oor die Bybel en leer meer oor die wyse hoe om God se stem te kan hoor.

Hierdie kursus word slegs deur middel van afstandonderrig aangebied en geen aanlyn besprekingsklasse of mentorskap is van toepassing nie. Studente bestudeer die inhoud deur middel van selfstudie en voltooi die werkopdragte waarna daar ‘n eksamen van toepassing sal wees. ‘n Studiementor is egter tot die beskikking van studente indien hulle enige vrae het.

Studente verdien hierdie studieprogram suksesvol voltooi ontvang 12 Krediete wat gebruik kan word vir verdere studie.

Die kursus kan ook slegs vir Bybelstudiedoeleindes geneem word as geheel of as losstaande vakeenhede. Indien dit die geval is, ontvang u al die studiemateriaal en werk, soos in die geval van sertifikaatdoeleindes, op u eie tyd deur die materiaal. Geen eksamens is van toepassing nie, maar daar word van studente verwag om werkopdragte in te handig as deel van die program. Studente mag vir Bybelstudiedoeleindes registreer vir die kursus in geheel en/of losstaande eenhede. ‘n Brief van voltooiing sal in hierdie geval uitgereik word en nie die Sertifikaat nie.

Dit is belangrik vir alle studente om eers vakeenheid SBS-KB101 – Kreatiewe Bybelstudiemetodes te voltooi alvorens aangegaan kan word met die ander vakeenhede.

Studente wat registreer vir die Sertifikaatkursus moet ‘n werkopdrag in elkeen van die 5 kursusse tot bevrediging voltooi ten einde die Sertifikaat te ontvang. ‘n Finale eksamen sal ook afgelê word na voltooiing van die werkopdragte. Lees gerus meer oor elke vakeenheid onder die titel “Kursusinhoud” hieronder. U kan ook die Prospektus aflaai en bestudeer vir volledige inligting.

Alle voorgeskrewe boeke, studiegidse en artikels vir hierdie sertifikaatkursus is ingesluit by die koste van die kursus en is beskikbaar aan studente. Daar is egter addisionele aanbevole werke beskikbaar in die aanlyn boekwinkel en dit word sterk aanbeveel dat studente dit aanskaf. Dis egter geen vereiste vir registrasie en/of voltooiing van hierdie kursus nie.

U benodig geen verdere spesiale sagteware om die voorgeskrewe materiaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n PDF leser. Indien u nie oor ‘n PDF leser beskik nie, laai gerus Adobe Reader af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Toelatingsvereistes

Graad 12, alternatiewelik Graad 10 en ouer as 22 jaar.

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Dit behels selfstudie deur studente.

Kursusinhoud:

Die Sertifikaat in In-diepte Bybelstudie behels twee hoofvakeenhede en drie byvakke, dus die volgende vyf (5) vakeenhede:

Hoofvakke:
Kreatiewe Bybelstudiemetodes

Hulp aan gelowiges vir persoonlike studie van God se Woord. Studente leer hoe om die Bybel te bestudeer per boek, hoofstuk, paragraaf, vers en woord. Metodes sluit in die biografiese, teologiese, tipologiese en tematiese metodes. Die gebruik van sagteware in Bybelstudie word ook bemeester.

God Praat Vandag Nog – Hoor Sy Stem

Gelowiges hoor dikwels die frase “God het vir my gesê”. Wat presies bedoel hul daarmee? Het jy al God se stem gehoor? Ons leer alle aspekte van God se stem en leer gelowiges hoe om van God te hoor.

Byvakke:
Die Leiding van die Heilige Gees

Om deur die Heilige Gees gelei te word, impliseer dat ons Sy stem sal hoor. Dit is waaroor hierdie studie gaan. Ons bestudeer Bybelse beginsels asook praktiese beginsels met betrekking tot hierdie onderwerp.

Ou Testamentiese Oorsig

‘n Oorsig oor die verskillende boeke en literatuursoorte wat voorkom in die Ou Testament.

Nuwe Testamentiese Oorsig

‘n Oorsig oor die verskillende boeke en literatuursoorte wat voorkom in die Nuwe Testament.

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 2 750.00.  Hierdie studiekoste sluit registrasie, versending van u datastafie, asook alle studiemateriaal in. U kan volledige inligting oor die studiekoste verkry in die Prospektus.  U kan die Prospektus hier aflaai.

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder


Studiesentrum

Aktiveer hier om na die Studiesentrum te beweeg