Gebed & Genesing

Sertifikaat in Gebed & GenesingDie Sertifikaat in Gebed & Genesing is ‘n is ‘n Vlak A (Sien die Prospektus) studieprogram wat Bybelse begrippe met betrekking tot gebed en genesing behandel. Hierdie kursus is nie ‘n sertifikasie om ‘n professionele berader te wees nie.

Hierdie kursus is gemik op diegene wat in die lokale kerk meer kennis en insig in die bediening wil verkry, veral met betrekking tot gebed, intersessie en ‘n genesingsbediening. Belangrike fokuspunte is gebed, geestelike oorlogvoering, emosionele transformasie, ‘n bediening vir genesing en geloof.

Die kursus word slegs deur middel van afstandonderrig aangebied en geen aanlyn besprekingsklasse of mentorskap is van toepassing nie. Studente bestudeer die inhoud deur middel van selfstudie en voltooi die werkopdragte waarna daar ‘n eksamen van toepassing sal wees. ‘n Studiementor is egter tot die beskikking van studente indien hulle enige vrae het.

Studente verdien hierdie studieprogram suksesvol voltooi ontvang 12 Krediete wat gebruik kan word vir verdere studie.

Die kursus kan ook slegs vir Bybelstudiedoeleindes geneem word as geheel of as losstaande vakeenhede. Indien dit die geval is, ontvang u al die studiemateriaal en werk, soos in die geval van sertifikaatdoeleindes, op u eie tyd deur die materiaal. Geen eksamens is van toepassing nie, maar daar word van studente verwag om werkopdragte in te handig as deel van die program. Studente mag vir Bybelstudiedoeleindes registreer vir die kursus in geheel en/of losstaande eenhede. ‘n Brief van voltooiing sal in hierdie geval uitgereik word en nie die Sertifikaat nie.

Studente wat registreer vir die Sertifikaatkursus moet ‘n werkopdrag in elkeen van die 5 kursusse tot bevrediging voltooi ten einde die Sertifikaat te ontvang. ‘n Finale eksamen sal ook afgelê word na voltooiing van die werkopdragte. Lees gerus meer oor elke vakeenheid onder die titel “Kursusinhoud” hieronder. U kan ook die Prospektus aflaai en bestudeer vir volledige inligting.

Alle voorgeskrewe boeke, studiegidse en artikels vir hierdie sertifikaatkursus is ingesluit by die koste van die kursus en is beskikbaar aan studente. Daar is egter addisionele aanbevole werke beskikbaar in die aanlyn boekwinkel en dit word sterk aanbeveel dat studente dit aanskaf. Dis egter geen vereiste vir registrasie en/of voltooiing van hierdie kursus nie.

U benodig geen verdere spesiale sagteware om die voorgeskrewe materiaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n PDF leser. Indien u nie oor ‘n PDF leser beskik nie, laai gerus Adobe Reader af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Toelatingsvereistes

Graad 12, alternatiewelik Graad 10 en ouer as 22 jaar.

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Dit behels selfstudie deur studente.

Kursusinhoud:

Die Sertifikaat in Gebed & Genesing behels twee hoofvakeenhede en drie byvakke, dus die volgende vyf (5) vakeenhede:

Hoofvakke:
Gebed

Die basiese beginsels van gebed en intersessie.

Genesing

Wat God se Woord openbaar oor verskeie aspekte van genesing, beide fisiese genesing asook emosionele genesing. Ons bespreek ook praktiese riglyne vir ‘n bediening van genesing.

Byvakke:
Die Leiding van die Heilige Gees

Om deur die Heilige Gees gelei te word, impliseer dat ons Sy stem sal hoor. Dit is waaroor hierdie studie gaan. Ons bestudeer Bybelse beginsels asook praktiese beginsels met betrekking tot hierdie onderwerp.

Geloof

Ware Christene het ware tasbare geloof. Maar waar is hierdie soort geloof en hoe lyk dit? Hierdie vakeenheid handel oor die grade van geloof wat strek van ‘n gebrek aan geloof tot ‘n “groot” geloof.

Bybelse EK – ‘n Oorsig oor Emosionele Transformasie

Christus as model vir emosionele transformasie en hoe die Heilige Gees ‘n gelowige kan help na emosionele volwassenheid.

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 2 750.00.  Hierdie studiekoste sluit registrasie, versending van u datastafie, asook alle studiemateriaal in. U kan volledige inligting oor die studiekoste verkry in die Prospektus.  U kan die Prospektus hier aflaai.

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder


Studiesentrum

Aktiveer hier om na die Studiesentrum te beweeg