Gebed & Genesing

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Gebed & Genesing

Die Sertifikaat in Gebed & Genesing is ‘n is ‘n Vlak A (Sien die Prospektus) studieprogram wat Bybelse begrippe met betrekking tot gebed en genesing behandel. Hierdie kursus is nie ‘n sertifikasie om ‘n professionele berader te wees nie.

Hierdie kursus is gemik op diegene wat in die lokale kerk meer kennis en insig in die bediening wil verkry, veral met betrekking tot en ‘n genesingsbediening. Belangrike fokuspunte is gebed, geestelike oorlogvoering, emosionele transformasie, ‘n bediening vir genesing en geloof. Lees gerus hier meer oor gebed in die Bybel in die Artikel “Prayer in the Hebrew Bible“.

Hierdie kursus word slegs deur middel van afstandonderrig aangebied en geen aanlyn besprekingsklasse of mentorskap is van toepassing nie. Studente bestudeer die inhoud deur middel van selfstudie en voltooi die werkopdragte daarna. Geen eksamen is van toepassing op die Sertifikaat in Gebed & Genesing nie.  ‘n Studiementor is egter tot die beskikking van studente indien hulle enige vrae het.

Alhoewel geen SAQA kredietpunte toegeken word vir die suksesvolle voltooiing van hierdie studieprogram nie, kan studente hierdie kwalifikasie aanbied vir erkenning van vorige studie indien registreer word vir Vlak E studies.

Die kursus kan ook slegs vir Bybelstudiedoeleindes geneem word as geheel of as losstaande vakeenhede. Indien dit die geval is, ontvang u al die studiemateriaal en werk, soos in die geval van sertifikaatdoeleindes, op u eie tyd deur die materiaal. Geen eksamens is van toepassing nie, maar daar word van studente verwag om werkopdragte in te handig as deel van die program. Studente mag vir Bybelstudiedoeleindes registreer vir die kursus in geheel en/of losstaande eenhede. ‘n Brief van voltooiing sal in hierdie geval uitgereik word en nie die Sertifikaat nie.

Studente wat registreer vir die Sertifikaatkursus moet ‘n werkopdrag in elkeen van die 5 kursusse tot bevrediging voltooi ten einde die Sertifikaat te ontvang. ‘n Finale eksamen is egter nie van toepassing nie.  Lees gerus meer oor elke vakeenheid onder die titel “Kursusinhoud” hieronder. U kan ook die Prospektus aflaai en bestudeer vir volledige inligting.

Alle voorgeskrewe studiemateriaal vir die voltooing van hierdie program is ingesluit by die koste van die kursus. Ons verskaf ook gratis ‘n aantal aanbevole werke wat gebruik kan word deur studente, maar dit is egter geen vereiste vir registrasie en/of voltooiing van hierdie kursus nie.

U benodig geen spesiale sagteware om die studiemateriaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser en MS Word wat deel is van die MS Office bundel. Indien u nie oor ‘n pdf leser of MS Word beskik nie, laai gerus Adobe Reader asook Libre Office af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Toelatingsvereistes

Graad 12, alternatiewelik Graad 10 en ouer as 22 jaar.  Indien u egter nie aan hierdie vereiste voldoen nie maar tog belangstel, kontak ons gerus.

Kursusinhoud

Die Sertifikaat in Gebed & Genesing behels twee hoofvakeenhede en drie byvakke, dus die volgende vyf (5) vakeenhede:

Hoofvakke:
Gebed & Intersessie

Die basiese beginsels van gebed en intersessie.

Genesing

Wat God se Woord openbaar oor verskeie aspekte van genesing, beide fisiese genesing asook emosionele genesing. Ons bespreek ook praktiese riglyne vir ‘n bediening van genesing.

Byvakke:
Die Leiding van die Heilige Gees

Om deur die Heilige Gees gelei te word, impliseer dat ons Sy stem sal hoor. Dit is waaroor hierdie studie gaan. Ons bestudeer Bybelse beginsels asook praktiese beginsels met betrekking tot hierdie onderwerp.

Geloof

Ware Christene het ware tasbare geloof. Maar waar is hierdie soort geloof en hoe lyk dit? Hierdie vakeenheid handel oor die grade van geloof wat strek van ‘n gebrek aan geloof tot ‘n “groot” geloof.

Bybelse EK – ‘n Oorsig oor Emosionele Transformasie

Christus as model vir emosionele transformasie en hoe die Heilige Gees ‘n gelowige kan help na emosionele volwassenheid.

Duur van Studie

Studente wat registreer vir hierdie kursus moet vyf modules suksesvol voltooi. Hierdie modules word kategoriseer as teoretiese modules en geen praktiese werk is van toepassing nie. Ons beveel aan dat voltydse studente die program binne 6 maande voltooi, terwyl deeltydse studente dit binne ‘n bestek van een (1) jaar behoort te voltooi.

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Dit behels selfstudie deur studente.

Koste van Studieprogram

Die koste van die Sertifikaat in Gebed & Genesing is R 2 930.00.  Hierdie studiekoste sluit registrasie, versending van u datastafie, asook alle studiemateriaal in. U kan volledige inligting oor die studiekoste verkry in die Prospektus.  U kan die Prospektus hier aflaai.

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die illustrasie hieronder:

Registrasie

Studiesentrum

Aktiveer die illustrasie hieronder om na die Studiesentrum te beweeg:

Studiekalender 2023

Studiekalender

Aktiveer die illustrasie hieronder vir inligting m.b.t belangrike datums en gebeure

Studiekalender 2023

Nuwe registrasies vir 2023 is deurlopend oopgestel.

Eksamen

Eksamenblokke gedurende Januarie en Julie jaarliks. Eksamenrooster word publiseer in die Studiekalender op 1 Junie (Sien Studenteportaal).

Die volgende eksamenblok is skeduleer vir 1 tot 29 Julie 2023.

Aanlyn Registrasie

Voltooi gerus die aanlyn registrasievorm hier.