Bybelstudies 2

Sertifikaat in BybelstudiesDie Diploma in Bybelstudies is ‘n Vlak C kursus (Sien Prospektus) wat voortbou op die Sertifikaatprogramme in Bybelkunde en Bybelstudies. Daar word weereens soos in die geval van die Sertifikaatprogram in Bybelstudies gefokus op leierskap in ‘n bediening en spesifiek kom onderrig aan die beurt. Ander konsepte wat bestudeer word sluit in Evangelisasie en die metodes om bedienings uit te brei. Vier spesialisbedienings word hier behandel naamlik ‘n bediening aan gevangenis en vroue, terwyl intersessie en die interessante veld van genesing ook hanteer word.

Na voltooiing van hierdie kursus ontvang studente 80 krediete wat benut kan word vir verdere studies.

Die Diploma in Bybelstudies vorm die derde en laaste stap in die verwerwing van ‘n Diploma in Bybelstudies. Studente wat dus registreer met die doelwit om die Diploma in Bybelstudies te verwerf, volg die volgende pad na verwerwing van hierdie kwalifikasie:

Stap 1 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Sertifikaat in Bybelkunde. (80 Krediete)
Stap 2 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Sertifikaat in Bybelstudies. (80 Krediete)
Stap 3 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Diploma in Bybelstudies. (80 Krediete)

Die kursus kan ook slegs vir Bybelstudiedoeleindes geneem word as geheel of as losstaande modules. Indien dit die geval is, ontvang u al die studiemateriaal en werk op u eie tyd deur die materiaal. Geen eksamens is van toepassing nie, maar daar word van studente verwag om werkopdragte in te handig as deel van die program. In die geval van registrasie vir Bybelstudiedoeleindes word ‘n brief van voltooiing uitgereik en nie die Sertifikaat nie. Daar is geen krediete wat toegeken word nie, maar erkenning vir vakeenhede geslaag sal gegee word indien studente later wil inskryf vir die Diplomakursus.

Studente wat registreer vir hierdie kursus moet ‘n werkopdrag in elkeen van die agt vakeenhede tot bevrediging voltooi ten einde die Diploma te ontvang. ‘n Finale eksamen sal ook afgelê moet word. Lees gerus meer oor elke vakeenheid onder die titel “Kursusinhoud” hieronder.

Alle voorgeskrewe boeke, studiegidse en artikels vir hierdie sertifikaatkursus is ingesluit by die koste van die kursus en is beskikbaar aan studente. Daar is egter addisionele aanbevole werke beskikbaar in die aanlyn boekwinkel en dit word sterk aanbeveel dat studente dit aanskaf. Dis egter geen vereiste vir registrasie en/of voltooiing van hierdie kursus nie.

U benodig geen spesiale sagteware om die voorgeskrewe materiaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser. Indien u nie oor ‘n pdf leser beskik nie, laai gerus Adobe Reader af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Toelatingsvereistes

Sertifikaat in Bybelstudies

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Dit behels selfstudie deur studente.

Kursusinhoud:

Die Diploma in Bybelstudies (80 krediete) behels die volgende vier modules wat bestaan uit agt verpligte vakeenhede:

MODULE 1 (20 Krediete)

HAR305 – Evangelisasie

HAR306 – Strategieë vir ‘n geestelike Oes

MODULE 2 (20 Krediete)

HAR401 – Onderrigtegnieke

HAR402 – Vermenigvuldigings metodes

MODULE 3 (20 Krediete)

HAR403 – ‘n Bediening in die Gevangenis

HAR404 – Vroue in die Bediening

MODULE 4 (20 Krediete)

HAR405 – Intersessie

HAR406 – Genesing: ‘n Stryd van die Liggaam

Koste van Studieprogram

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 4 450.00.  Hierdie studiekoste sluit registrasie, versending van u datastafie, asook alle studiemateriaal in. U kan volledige inligting oor die studiekoste verkry in die Prospektus.  U kan die Prospektus hier aflaai.

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder


Studiesentrum

Aktiveer hier om na die Studiesentrum te beweeg