Bybelkunde

Sertifikaat in BybelkundeDie Sertifikaat in Bybelkunde is ‘n Vlak C kursus (Sien Prospektus) wat die studente voorstel aan die inhoud van die Bybel asook goeie Bybelstudie metodes. Studente word ook geleer om hierdie Bybelstudiemetodes persoonlik toe te pas op die gelowige se lewe.

Na voltooiing van hierdie kursus ontvang studente 80 krediete wat ten gunste van registrasie vir die Sertifikaat in Bybelstudies benut kan word.

Die Sertifikaat in Bybelkunde vorm die eerste stap in die verwerwing van ‘n Diploma in Bybelstudies. Dit kan ook as ‘n losstaande kwalifikasie verwerf word, met die opsie om voort te gaan na die Diplomaprogram. Studente wat dus registreer met die doelwit om die Diploma in Bybelstudies te verwerf, volg die volgende pad na verwerwing van hierdie kwalifikasie:

Stap 1 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Sertifikaat in Bybelkunde. (80 Krediete)
Stap 2 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Sertifikaat in Bybelstudies. (80 Krediete)
Stap 3 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Diploma in Bybelstudies. (80 Krediete)

Die kursus kan ook slegs vir Bybelstudiedoeleindes geneem word as geheel of as losstaande modules. Indien dit die geval is, ontvang u al die studiemateriaal en werk op u eie tyd deur die materiaal. Geen eksamens is van toepassing nie, maar daar word van studente verwag om werkopdragte in te handig as deel van die program. In die geval van registrasie vir Bybelstudiedoeleindes word ‘n brief van voltooiing uitgereik en nie die Sertifikaat nie. Daar is geen krediete wat toegeken word nie, maar erkenning vir vakeenhede geslaag sal gegee word indien studente later wil inskryf vir die Sertifikaatkursus.

Studente wat registreer vir hierdie kursus vir sertifikaatdoeleindes moet ‘n werkopdrag in elkeen van die vyf vakeenhede tot bevrediging voltooi ten einde die Sertifikaat te ontvang. ‘n Finale eksamen sal ook afgelê moet word. Lees gerus meer oor elke vakeenheid onder die titel “Kursusinhoud” hieronder.

Alle voorgeskrewe boeke, studiegidse en artikels vir hierdie sertifikaatkursus is ingesluit by die koste van die kursus en is beskikbaar aan studente. Daar is egter addisionele aanbevole werke beskikbaar in die aanlyn boekwinkel en dit word sterk aanbeveel dat studente dit aanskaf. Dis egter geen vereiste vir registrasie en/of voltooiing van hierdie kursus nie.

U benodig geen spesiale sagteware om die voorgeskrewe materiaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser. Indien u nie oor ‘n pdf leser beskik nie, laai gerus Adobe Reader af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Toelatingsvereistes

Graad 12, alternatiewelik Graad 10 en ouer as 22 jaar.

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Dit behels selfstudie deur studente.

Kursusinhoud:

Die Sertifikaat in Bybelkunde (80 krediete) behels die volgende drie (3) modules wat bestaan uit ses (6) vakeenhede:

MODULE 1 (24 Krediete)
HAR101 – Ou Testamentiese Oorsig
HAR102 – Nuwe Testamentiese Oorsig

‘n Oorsig oor die Bybel. Die struktuur van elke Bybelboek word oorsigtelik bespreek, met agtergrondinligting bv. die tema, skrywer, ens. van elke boek.

MODULE 2 (28 Krediete)
HAR103 – Geloofsfondasies

Die belangrikheid van die regte geestelike fondasies vir die lewe en bediening word beklemtoon deur te fokus op die Christelike geloof soos dit beskryf word in Hebreërs 6:1.

HAR104 – Kreatiewe Bybelstudie Metodes

Hulp aan gelowiges vir persoonlike studie van God se Woord. Studente leer hoe om die Bybel te bestudeer per boek, hoofstuk, paragraaf, vers en woord. Metodes sluit in die biografiese, teologiese, tipologiese en tematiese metodes.

MODULE 3 (28 Krediete)
HAR201 – ‘n Bybelse Wêreldbeeld

Die Bybelse wêreldbeeld van Genesis tot Openbaring word bestudeer. God se plan vir die nasies van die wêreld van die begin van die tye word uitgelig.

HAR202 – Koninkrykslewe

Hierdie vakeenheid fokus op patrone en beginsels van ‘n Koninkrykslewe wat belangrik is vir die lewe en vir ‘n bediening.

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 4 450.00.  Hierdie studiekoste sluit registrasie, versending van u datastafie, asook alle studiemateriaal in. U kan volledige inligting oor die studiekoste verkry in die Prospektus.  U kan die Prospektus hier aflaai.

 

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder


Studiesentrum

Aktiveer hier om na die Studiesentrum te beweeg