‘n Nuwe Jaar op ‘n Nuwe Reis

'n Nuwe Jaar op 'n Nuwe Reis

Die einde van ‘n kalenderjaar, en die begin van ‘n nuwe, is die ideale tyd om die goeie raad te volg wat die profeet Haggai aanbied: “Dink ’n bietjie na oor hoe sake vir julle staan!” (Haggai 1:4, 7). Dit is dié tyd van die jaar wat baie mense met “goeie voornemens” begin. Sommiges vind dit ‘n goeie tyd om nuwe geestelike doelwitte te stel op ‘n vars reis saam met Jesus. Ander besluit om nuwe prioriteite daar te stel vir die nuwe jaar. Ek wil graag tien vrae byvoeg wat kan help op ‘n nuwe reis vir jou.

1. Wat is die belangrikste besluit wat jy moet neem?

Terwyl sommige van ons alreeds in die paar dae wat die nuwe jaar aan die gang is belangrike besluite geneem het, weet ons dat dit vir almal wag. Selfs in ‘n normale jaar is daar altyd belangrike besluite wat geneem moet word. Maar wat is daardie een belangrike besluit wat jy nie verplig is om te neem nie, maar wat wel wys sal wees om te neem. Moontlik het dit iets te doen met jou geestelike lewe of met jou familie, moontlik ‘n besluit wat ‘n impak gaan maak op iemand se uiteindelike lewenslot. Moontlik moet jy hierdie een vraag laat oorstaan totdat jy die res van hierdie artikel gelees het. Keer daarna terug en beantwoord dan hierdie vraag: “Wat is dié een besluit wat niemand jou dwing om te neem nie, maar wat ‘n baie wyse besluit sal wees?”

2. Hoe kan jy jou lewe vereenvoudig?

Die meeste mense wat ek ken voel oorweldig. Dalk dink jy saam met my: Daar moet ‘n eenvoudiger lewe wees. Miskien is jy reg, maar dit kan selfs oorweldigend voel om te besef dat alles vereenvoudig moet word, en dit sal aanleiding gee dat niks vereenvoudig word nie. Onthou ‘n reis van een duisend kilometer begin met die eerste tree. Identifiseer die een area van jou lewe wat kan doen met eenvoud, die een area wat die grootste, positiewe effek op jou hele lewe tot gevolg sal hê. Besluit dan wat daardie eerste tree sal wees wat jy gaan stap. Een praktiese en maklike tree in die rigting van eenvoud.

3. Wat is die grootste behoefte wat jy wil bevredig?

Hierdie behoefte het dalk iets te doen met jou bediening, iemand in jou woonbuurt, ‘n familielid, of dalk iets baie groter. Jy wil betrokke raak by die verligting van armoede en onreg, of dalk begin uitreik na iemand wat God nie ken nie. Jy kan nie alle behoeftes bevredig waarvan jy bewus word nie, maar weereens is dit slegs nodig om die eerste tree te gee.

4. Watter goeie en positiewe gewoonte wil jy graag vestig?

Ek is seker dat elkeen van ons onmiddellik aan iets kan dink wat as ons dit ‘n gewoonte maak, ander mense en onsself daarby gaan baat en selfs tot eer van God sal wees. Moontlik ‘n eenvoudige geestelike dissipline, moontlik het die Heilige Gees reeds dit op jou hart gelê, moontlik is dit ‘n oefenprogram, of spesiale dieët, of meer slaap, of registreer vir ‘n Bybelstudiekursus, of meer tyd bestee aan jou gesin. Wat dit ookal is, begin bid en vra, maak ‘n plan en begin.

5. Wie is die een persoon wat ek graag wil bemoedig?

Identifiseer een persoon – ‘n familielid, kollega by die werk, vriend, buurvrou/man, iemand by die kerk. Dit moet verkieslik iemand wees wat jy weet oorweldig is of word deur moeilike omstandighede. Besluit om bemoedigende woorde te gebruik elke keer as jy die persoon sien. Besluit om daagliks vir daardie persoon te bid.

'n Nuwe Jaar op 'n Nuwe Reis - Bid vir hulle

6. Wat is die mees belangrike finansiële doelwit wat jy wil behaal, en wat is die belangrikste stap daarheen?

Doelwitte rondom finansiële rentmeesterskap wentel gewoonlik rondom die “gee” vir God se Koninkryk, skuld verminder, spaar vir iets spesiaals, of selfs die skep van ‘n addisionle inkomstebron. Maar dit mag ook wees dat jy nodig het om ‘n meer Bybelse en praktiese fondasie te ontwikke om jou geldsake beter te bestuur. Oorweeg dit om ‘n boek hieroor te lees of selfs ‘n Christen vriend te raadpleeg, gesels moontlik met ‘n professionele persoon. Besluit wat dit is wat jy bo-aan jou finansiële lyse moet sit en gee die eerste betekenisvolle stap in hierdie rigting.

7. Wat is die een enkele stap wat jy kan neem om jou beroeps- of professionele lewe te verbeter?

Werksetiek is vir God belangrik. Hy moedig dit aan. “Sien jy iemand wat bedrewe is in sy beroep? Hy werk vir konings en nie vir gewone mense nie.” (Spreuke 22:29). Dis algemeen om te verval in daaglikse roetines en om selfs so nou en dan vir jouself te sê: “Ek gaan net werk toe en doen my werk, dis dit.” Hoe kan jy soos Salomo sê “hierdie jaar bedrewe raak in jou beroep?” Identifiseer ‘n vaardigheid waaraan jy wil werk en voeg waarde toe in die lewens van jou werkskollegas.

8. Hoe kan jy hierdie jaar vir iemand in die bediening tot seën wees?

As jy self al in een of ander bediening gestaan het, sal jy weet dat daar gedurig klagtes en kritiek is. Besluit hierdie jaar om minder krities te wees en dié lidmaat te wees wat ander wat God in ‘n bediening gebruik, te bemoedig. Sien hulle getrouheid in die bediening as ‘n bemoediging en voorbeeld op jou eie geloofspad – en moontlik bedieningspad.

9. Wat kan jy doen om jou geestelike erflating aan jou familie te versterk?

Die mees belangrikste stap wat jy kan neem is om ‘n voorbeeld van Christelike standvastigheid in karakter in jou persoonlike lewe en ook in die liggaam van Christus te wees. Jy wil hê dat jou kinders en kleinkinders sien en weet dat jy diensbaar is en die regte lewe lei. Om te begin en jou geestelike erflating te versterk, is om te begin met een praktiese stap. Kies self. Leer jou familie wat God se liefde is, hoe naasteliefde lyk, wat dit is om daagliks die Woord te lewe, vir hulle en ander te bid. Geestelike geskenke het ewigheidswaarde.

10. Watter boek,behalwe die Bybel, wil jy baie graag lees?

Moenie dat die druk en spanning van die lewe jou ontmeem van die voordele en genot van lees nie. Kies een boek wat jy weet jy sal geniet hierdie jaar, ‘n boek wat jy weet sal waarde toevoeg tot jou lewe en begin lees – al is dit een bladsy per dag. Dit klink dalk nie na baie nie, maar dis veel beter as om niks te lees nie.

Welkom by jou nuwe jaar. Geniet die reis.

As jy hierdie vrae interessant en leersaam gevind het, druk dit uit of skryf dit oor in ‘n joernaal sodat jy meer daaroor kan reflekteer soos die tyd aanstap. Keer dikwels terug daarheen en bid daaroor. Oorweeg dit om die vrae in te bou in jou daaglikse stiltetyd, of oordink dit oor ‘n koppie koffie. Hoe en wanneer jy dit egter doen – dis altyd beter met ‘n pen in jou hand. Miskien is dit tyd om op te hou dink en te begin doen.

Sertifikate in Christelike Berading & Lewensafrigting

Indien jy die artikel geniet het, jy kan die persoon wees wat 'n ander help om beter lewensbesluite te neem. Meer inligting aangaande ons sertifikaatprogramme is hier verkrygbaar.