Die merk van die dier en die Corona virus

Die Merk van die Dier en die Corona Virus

Daar is tans groot bekommernis en selfs fassinering oor die merk van die dier wat voorkom in Openbaring, veral onder “Christene”. Hierdie fassinering is aangewakker deur die COVID krisis en die verskyning van entstowwe daarteen. Ek is geskok oor soveel “Bybelkenners” wat nie skroom om op sosiale netwerke mense te waarsku teen hierdie “onding” in ons midde. Die entstof teen die Corona virus word dan onmiddelik sonder aarseling gekoppel aan die merk van die dier. Ja, dit is selfs ‘n geheime skelmstreek van regerings, magtige individue en geldmagte om die wereldbevolking met hierdie “dieresmet” te merk.

Ek wil met hierdie artikel jou gerusstel dat inaggenome die inhoud van die Bybel, dit glad nie die waarheid is nie. Inteendeel, as jy ‘n kind van die Here is kan jy maar dadelik ophou om jou te bekommer. Ek sal dit selfs ‘n stappie verder neem en jou meedeel dat jy bekommerd is oor iets waaroor jy as kind van God jou werklik nie in die minste oor hoef te bekommer nie. Jy kan letterlik maar jou vrees en bekommernis oor die merk van die dier rustig wegbêre.

Ek gaan drie redes met jou deel waarom jy dit met vertroue kan doen. Ongeag wat jy gehoor of gelees het, kom ons laat die waarheid van God se Woord self spreek. Die wonderlike is dat jy nie ‘n Godsgeleerde of ‘n kenner van profetiese literatuur hoef te wees ten einde hierdie Skrifgedeeltes te verstaan nie. ‘n Blote korrekte lees van die Bybel is al wat nodig is. So kom ek begin.

3 Redes waarom jy rustig kan wees oor die merk van die dier

Rede 1 - Dié wat die merk van die dier aanvaar is aanbidders van die dier

“En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?” (Openbaring 13:2-4)

Openbaring is gevul met simboliese beelde maar om hierdie kwessie aan te spreek is dit nie eers werklik nodig om die simbole te probeer verstaan of te interpreteer nie. Dis ‘n gesprek vir ‘n ander dag. Om die verduideliking so maklik as moontlik te maak wil ek dit so verduidelik. Die draak verteenwoordig Satan en die dier verteenwoordig die Antichris. Ek wil egter nie hê jy moet jou aandag daarop fokus nie. Let eerder op die reaksie van die wêreld op die dier en die draak. Daar word drie spesifieke dinge genoem.

  • Die hele wereld was gevul met verwondering vir die dier.
  • Hulle het die dier gevolg.
  • Terwyl hulle die dier gevolg het, het hulle beide die dier en die draak aanbid.

Hoekom is hierdie drie dinge so krities? Dis belangrik want dit is as’t ware ‘n oordeel oor die mense wat uiteindelik die merk van die dier aanvaar het. Diegene wat die merk aanvaar het, is diegene wat gekies het om die dier te volg en hom te aanbid. ‘n Ander manier om daarna te kyk is om te sien dat hulle wat die dier volg, lojaliteit aan hom verklaar het. Dit is hierdie verklaring van lojaliteit wat uiteindelik daartoe lei dat hulle die merk van die dier aanvaar het.

Die aanvaarding van die merk van die dier is dus ‘n direkte uitvloeisel en gevolg van die besluit wat hierdie mense gemaak het om lojaal te wees aan die dier en om die dier dan gevolglik te aanbid. Die aanvaarding van die merk is ‘n natuurlike progressie of gevolg van hulle besluit wat reeds deur hulle geneem is om die dier te volg en te aanbid. Ek wil dit baie duidelik stel. Jy kan onmoontlik nie met ‘n agteraf skelmstreek beweeg of gevang word om die merk te aanvaar nie; jy moet ‘n bewustelike besluit neem om die dier te volg en te aanbid – en dan eers volg die merk. Niemand kan jou vang deur wol oor jou oe te trek nie. Jy moet ten volle deel was van die proses.

Rede 2 - Dié wat die dier aanbid se name is nie opgeskryf in die Boek van die Lewe nie

Die merk van die dier en jou naam in die Boek van die Lewe (1)“En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.” (Openbaring 13:8)

Kan ek jou ‘n vraag vra? Is jou naam opgeskryf in die Boek van die Lewe? Jy wonder dalk of jy regtig die antwoord kan weet. Wel, hier is die antwoord:

“Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo”. (Johannes 1:12)

“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” (Johannes 3:16)

Dit is die enigste vereiste waaraan jy moet voldoen vir jou naam om in die Boek van die Lewe opgeteken te word. As Jesus Christus werklik jou Verlosser is, is jou naam opgeskryf in daardie boek. As jy waarlik aan Christus behoort, is daar geen manier in die wereld dat jy ooit jou toewyding sal verklaar of enige iemand anders sal aanbid. En nog meer belangriker, as jy aan Christus behoort, sal Hy jou beskerm en bewaar. Hoe weet ek dit?

“My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.” (Johannes 10:27-29)

Ons kan maar net getuig in gehoorsaamheid en verwondering aan Hom, ons enigste Verloseer:

“Aan Hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid! Amen. (Judas 1:24-25) 

Om hierdie rede kan ek ‘n beroep op jou doen om jou bekommernis en vrees te stop. Plaas jou fokus en vertrou op die Een wat belowe het om jou te beskerm en te bewaar in Sy teenwoordigheid. Geen dier gaan jou merk nie my boetie / sussie in Jesus. Jou aandag vandag moet by Hom wees, nie by die dier nie en die waarheid van Sy Woord sal jou hart bewaar sodat alle vrees en bekommernis oor diermerke sal verdwyn. God het jou in Sy hand en Hy gaan jou nie laat gaan nie.

Rede 3 - Jy gaan heel moontlik nie meer hier wees nie

Wanneer jy profesie in die Bybel bestudeer, sal jy sien dat die hele kwessie oor die merk van die dier eers ter sprake is gedurende ‘n tyd wat die “Groot Verdrukking” genoem word. Dit gebeur duidelik eers na die wegraping van die kerk. Indien jy nie hierdie skrifgedeelte ken nie, dit is wanneer Christus terugkeer aarde toe en almal wat aan Hom behoort, dus diegene wie se name opgeskryf is in die boek, saam met Hom sal neem. As jou naam in die boek opgeskryf is, sal jy dus nie hier wees met die “Groot Verdrukking” nie.

“Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.” (1 Tessalonissense 4:16-17)

Kom ons gebruik nou dood eenvoudig rede. Die wegraping gebeur voor die verdrukking. Ons weet die merk van die dier is slegs relevant vir diegene wat in die verdrukking is – hieroor is die Bybel duidelik. As beide hierdie stellings waar is, gaan jy nie hier wees gedurende daardie tyd nie. Jy het dus niks om oor bekommerd te wees nie. Die enigste tyd wanneer die merk van die dier relevant is vir jou, is indien jy hier gaan wees gedurende die groot verdrukking. Omrede dit in elk geval eers gebeur na die wegraping, beteken dit ek gaan nie hier wees nie. Heel moontlik jy ook nie.

Kom ons speel ‘n speletjie en maak of ek verkeerd is en die wegraping vind plaas voor die groot verdrukking (soos sommige dink). Jy kan dan steeds terugval op die beloftes in Johannes en Judas wat ek hierbo aangehaal het. Ongeag wat gebeur, as jy in Christus is, is jy veilig. So hou asseblief op jouself te bekommer of om saam te redeneer met onkundiges. Hierdie laaste versoek bring my by ‘n laaste gedagte:

Val altyd terug op die waarheid

Die merk van die dier en die waarheidJesus sê in Johannes 8:32, “jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak”. Dikwels word ons gevul en gepla met vrees, bekommernis en self angs omdat ons nie die waarheid ken nie. Dit is ook van toepassing op die merk van die dier en enige iets anders wat kommer in jou hart veroorsaak.

Wanneer jy ook al konfronteer word met ‘n gedagte wat vreesaanjaend is of jy gevul word met kommer, val terug op die waarheid van God se Woord. As jy dit doen, selfs in tye wanneer mense rondhardloop vol angs en bangmaakstories, sal jy nie een van hulle wees nie. Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak.

Hierdie artikel is geskryf en saamgestel deur Dr. Leon Pienaar, dosent aan LEDISA Academy (Pty) Ltd – Bet-El Bybel Divisie. U is welkom om hom te kontak met u navrae of opmerkings.

Sertifikaat in Bybelinterpretasie

Registreer vir die Sertifikaat in Bybelinterpretasie en verwerf kennis aangaande ‘n beter lees en verstaan van die Bybel as God se Woord. Meer inligting aangaande hierdie sertifikaatprogram is hier verkrygbaar.