Aanlyn Registrasie

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Registrasie vir 'n Studieprogram

U moet daarop let dat hierdie ‘n registrasievorm is en nie bedoel is om net navraag te doen nie.  Die voltooiing van hierdie vorm het ten doel dat u registreer vir ‘n spesifieke studieprogram.  Nadat ons hierdie vorm ontvang het, sal die registrasieproses begin.  Maak seker dat u al die tersaaklike inligting in die Prospektus, asook op die webblad vir daardie spesifieke kursus deeglik bestudeer het.

U kan nou hier voortgaan met die voltooiing van die registrasievorm: