Registrasie

Registrasie vir ‘n Studieprogram

U moet daarop let dat hierdie ‘n registrasievorm is en nie bedoel is om net navraag te doen nie.  Die voltooiing van hierdie vorm het ten doel dat u registreer vir ‘n spesifieke studieprogram.  Nadat ons hierdie vorm ontvang het, sal die registrasieproses begin.  Maak seker dat u al die tersaaklike inligting in die Prospektus, asook op die webblad vir daardie spesifieke kursus deeglik bestudeer het.

U kan voortgaan met die voltooiing van die registrasievorm:

Datum

Titel

Voorletters

Noemnaam

Volle Name

Van

ID Nommer

Geboortedatum

Telefoon (Werk)

Telefoon (Huis)

Telefoon (Sel)

Faks

E-Pos

Woonadres

Posadres

Hoogste Opvoedkundige Kwalifikasie

Studieprogram

Betalingsopsie (Sien Prospektus 2020)

Koeponkode (Indien van Toepassing)

Verskaf kortliks u persoonlike getuienis

Deur 'n merkie te maak in die toepaslike blokkies, bevestig u die volgende:


Nuusbrief

Voltooi hierdie aanlyn vorm en ontvang ons maandelikse nuusbrief gratis.


Naam

Van

Dorp/Stad

Telefoon (Sel)

E-Pos Adres