Eksamen – Julie 2024

Eksamen vir Julie 2024 is skeduleer vir 1 Julie - 1 Augustus 2024. Die eksamenrooster word op die studiekalender publiseer op 1 Junie 2024.

CCC-PM01-BDCB9: Interpersoonlike Probleme

LEDISA Academy Studiesentrum Virtual

Eksamen: Christelike Berading & Lewensafrigting – Module CCC-PM01 Eksamenlokaal: Bet-El Studiesentrum Hierdie Module behels sewe (7) eksamens en wel as volg: Module CCC-PM01-BSCB7 – Bybelse Fondasie vir Verandering Studie-Eenhede 01 tot 04 Module CCC-PM01-BSCB8 – Blywende Verandering Studie Eenhede 05 tot 08 Module CCC-PM01-BDCB8 – Selfkennis Studie Eenhede 09 tot 11 Module CCC-PM01-BDCB9 – Interpersoonlike […]

SCK-KM03: Basiese Christelike Konsepte

LEDISA Academy Studiesentrum Virtual

Eksamen: Basiese Christelike Konsepte – Module KM03 Eksamenlokaal: Bet-El Studiesentrum Hierdie Module behels slegs een (1) eksamen en wel as volg: Module SCK-KM0301 – Geloofstradisies Studie-Eenheid KM0301-KT01 – Katoliek & Gereformeerd Studie-Eenheid KM0301-KT02 – Pinkster & Charismaties Studie-Eenheid KM0301-KT03 – Modernisme & Post-modernisme Studie-Eenheid KM0301-KT04 – Swart, Bevryding & Feminisme Studie-Eenheid KM0301-KT05 – Teologiese Neigings […]

CCC-PM01-BDCB10: Interpersoonlike Verhoudings

LEDISA Academy Studiesentrum Virtual

Eksamen: Christelike Berading & Lewensafrigting – Module CCC-PM01 Eksamenlokaal: Bet-El Studiesentrum Hierdie Module behels sewe (7) eksamens en wel as volg: Module CCC-PM01-BSCB7 – Bybelse Fondasie vir Verandering Studie-Eenhede 01 tot 04 Module CCC-PM01-BSCB8 – Blywende Verandering Studie Eenhede 05 tot 08 Module CCC-PM01-BDCB8 – Selfkennis Studie Eenhede 09 tot 11 Module CCC-PM01-BDCB9 – Interpersoonlike […]

CCC-KM01-BSCB104: Beradingsbronne

LEDISA Academy Studiesentrum Virtual

Eksamen: Christelike Berading & Lewensafrigting – Module CCC-KM01 Eksamenlokaal: Bet-El Studiesentrum Hierdie Module behels vier (4) eksamens en wel as volg: Module CCC-KM01-BSCB101 – Bybelse Basis vir Berading Studie-Eenheid 01 - Inleiding tot Christelike Berading. Studie-Eenheid 02 - Die Rol van die Woord & Gees in Berading Studie-Eenheid 03 - Die Bediening van Berading Module […]

CCC-KM04-BSCB204: Afhanklikheid & Verslawing

LEDISA Academy Studiesentrum Virtual

Eksamen: Christelike Berading & Lewensafrigting – Module CCC-KM04 Eksamenlokaal: Bet-El Studiesentrum Hierdie Module behels vier (4) eksamens en wel as volg: Module CCC-KM04-BSCB201 – Vraestel 1 – Die Huwelik Die Huweliksverhouding Die Christen Huwelik Egbreek Module CCC-KM04-BSCB202 – Vraestel 2 - Gesinne Ouerskap Saamgestelde Gesinne Egskeiding Module CCC-KM04-BSCB203 – Vraestel 3 - Mishandeling & Trauma Huishoudelike Geweld […]

SCE-KM04: Christelike Etiek

LEDISA Academy Studiesentrum Virtual

Eksamen: Christelike Etiek – Module KM04 Eksamenlokaal: Bet-El Studiesentrum Hierdie Module behels slegs een (1) eksamen en wel as volg: Module SCE-KM0401 – Etiese Beginsels Studie-Eenheid KM0401-KT01 – Ontwikkelingsbeginsels Studie-Eenheid KM0401-KT02 – Klassieke Tekste & Tradisies Studie-Eenheid KM0401-KT03 – Etiese Benaderings Module SCE-KM0402 – Etiese Temas Studie-Eenheid KM0402-KT01 – Heiligheid van Lewe Studie-Eenheid KM0402-KT02 – […]

CCC-KM03-BSCB107: PTSD

LEDISA Academy Studiesentrum Virtual

Eksamen: Christelike Berading & Lewensafrigting – Module CCC-KM03 Eksamenlokaal: Bet-El Studiesentrum Hierdie Module behels vier (4) eksamens en wel as volg: Module CCC-KM03-BSCB106, Vraestel 1 – Selfmoord Module CCC-KM03-BSCB107, Vraestel 1 – Post Traumatiese Spanning Sindroom Module CCC-KM03-BSCB108 – Vraestel 1 - Kinderberading Studie Eenheid BSCB108-1 – Inleiding tot Kinderberading Studie-Eenheid BSCB108-2 - 'n Praktiese […]

CCC-PM01-BDCB11: Spesifieke Probleme

LEDISA Academy Studiesentrum Virtual

Eksamen: Christelike Berading & Lewensafrigting – Module CCC-PM01 Eksamenlokaal: Bet-El Studiesentrum Hierdie Module behels sewe (7) eksamens en wel as volg: Module CCC-PM01-BSCB7 – Bybelse Fondasie vir Verandering Studie-Eenhede 01 tot 04 Module CCC-PM01-BSCB8 – Blywende Verandering Studie Eenhede 05 tot 08 Module CCC-PM01-BDCB8 – Selfkennis Studie Eenhede 09 tot 11 Module CCC-PM01-BDCB9 – Interpersoonlike […]

CCC-PM01-BDCB12: ‘n Goddelike Standaard (Vraestel 1)

LEDISA Academy Studiesentrum Virtual

Eksamen: Christelike Berading & Lewensafrigting – Module CCC-PM01 Eksamenlokaal: Bet-El Studiesentrum Hierdie Module behels twee(2) eksamens en wel as volg: Module CCC-PM01-BSCB7 – Bybelse Fondasie vir Verandering Studie-Eenhede 01 tot 04 Module CCC-PM01-BSCB8 – Blywende Verandering Studie Eenhede 05 tot 08 Module CCC-PM01-BDCB8 – Selfkennis Studie Eenhede 09 tot 11 Module CCC-PM01-BDCB9 – Interpersoonlike Probleme […]

SFC-KM06: Geloofsgemeenskapsbeginsels

LEDISA Academy Studiesentrum Virtual

Eksamen: Geloofsgemeenskapsbeginsels – Module KM06 Eksamenlokaal: Bet-El Studiesentrum Hierdie Module behels slegs een (1) eksamen en wel as volg: Module SFC-KM0601 – Beginsels Studie-Eenheid KM0601-KT01 – Sending as vertrekpunt Studie-Eenheid KM0601-KT02 – Spirituele & visionere leierskap Studie-Eenheid KM0601-KT03 – Bedieningsbeplanning Studie-Eenheid KM0601-KT04 – Vyfvoudige leierskap Studie-Eenheid KM0601-KT05 – Bedieningsintegrasie Module SFC-KM0602 – Fokusareas Studie-Eenheid KM0602-KT01 […]

CCC-KM02-BSCB105: Beradingsvaardighede

LEDISA Academy Studiesentrum Virtual

Eksamen: Christelike Berading & Lewensafrigting – Module CCC-KM02 Eksamenlokaal: Bet-El Studiesentrum Hierdie Module behels een (1) eksamen en wel as volg: Module CCC-KM02-BSCB105(1) – Basiese Vaardighede Studie-Eenheid 01 - Aandaggewing Studie-Eenheid 02 - Waarneming Studie-Eenheid 03 - Refleksie van Emosies Studie-Eenheid 04 - Opsommingsvaardighede Studie Eenheid 05 – Konfrontasie Studie Eenheid 06 – Verhoudingsbou Studie […]