Vernuwe Jou Gedagtes

Dissipelskap deur Ontwikkeling

Welkom by Bet-El Bybel Instituut

Gedurende April 2024 begin ons weer met ons gratis 7-dae e-Kursus oor die onderwerp “Hoe om jou gedagtes te vernuwe?” U ontvang 7 e-pos boodskappe wat u deur die onderwerp begelei. Voeg jou naam hieronder by indien jy wil deel word van hierdie geestelike verrykingsgeleentheid.

Kontak

Fisiese Adres

LEDISA Academy
Divisie Bet-El

Administratiewe Kantoor

LEDISA House
48 Vos Straat
Heidelberg
Gauteng

Posadres

Postnet Suite 521
Privaatsak H607
Heidelberg
1438

Telefoon

Kantoor: 016 - 341 2974
Studentelyn: 071 103 7444
Dekaan: 072 537 5238

Faksimilee

086 564 9968