Studieprogramme

Die inhoud van elkeen van hierdie vakeenhede kan aktiveer word deur die spesifieke skakel in die navigasieraam hieronder of aan die regterkant hiernaas te aktiveer.

Vlak A – Sertifikate
Vlak B – Sertifikate
Vlak C – Sertifikate
Vlak B – Diplomas
Vlak C – Diplomas
Vlak D – Sertifikate
Vlak D – Diplomas
Vlak D – Hoër Diplomas
Vlak D – Graadstudies
Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder


Studiesentrum

Aktiveer hier om na die Studiesentrum te beweeg