Christelike Studieprogramme

Die inhoud van elkeen van hierdie Christelike Studieprogramme kan aktiveer word deur die spesifieke skakel in die inhoudsblad hieronder of die navigasieraam aan die regterkant hiernaas te aktiveer.

Vlak A Studieprogramme
Vlak AA Studieprogramme
Vlak B Studieprogramme
  • Sertifikaat in Christelike Berading & Lewensafrigting (Fase I)
  • Sertifikaat in Christelike Berading & Lewensafrigting (Fase II)
Vlak C Studieprogramme
Vlak E Studieprogramme
  • Beroepsertifikaat in Bedieningspraktyk

 

Studieprogramme – Pre-2019 Sillabus

(Hierdie programme word nie meer vanaf Januarie 2020 aangebied nie. Studente registreer vir hierdie programme het kans om dit te voltooi tot en met November 2020).

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder


Studiesentrum

Aktiveer hier om na die Studiesentrum te beweeg