Spesialiteitsrigtings

Nadat die Gevorderde Diploma in Bediening  deur studente voltooi is, beweeg hul voort deur te registreer vir ‘n spesialiteitsrigting van keuse.  Daar is ses (6) verskillende rigtings beskikbaar waarin studente een kies om te voltooi en sodoende hul Baccalareusgraad te verwerf.  Hierdie spesialiseringsrigtings is die volgende:

Bediening
 • Hoër Diploma in Herderskap – 80 Krediete
 • Baccalareus in Bediening (B.Min) – 80 Krediete
Teologie
 • Hoër Diploma in Teologie – 80 Krediete
 • Baccalareus in Teologie (B.Div) – 80 Krediete
Berading
 • Hoër Diploma in Berading – 80 Krediete
 • Baccalareus in Berading (B.Cns) – 80 Krediete
Bedryfsleiding
 • Hoër Diploma in Leierskap – 80 Krediete
 • Baccalareus in Bedryfsleiding (B.BL) – 80 Krediete
Opvoedkunde
 • Hoër Diploma in Herderskap – 80 Krediete
 • Baccalareus in Bediening (B.Ed) – 80 Krediete
Bedryfsadministrasie
 • Hoër Diploma in Bestuur – 80 Krediete
 • Baccalareus in Bedrysadministrasie (B.Admin) – 80 Krediete

Toelatingsvereistes

Gevorderde Diploma in Bediening

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Dit behels selfstudie deur studente.

Meer Inligting & Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram, asook volledige inligting met betrekking tot hierdie spesialisasie-rigtings word verskaf in die Prospektus.  U kan die Prospektus aflaai onder die skakel “Gratis Bronne“.

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder


Studiesentrum

Aktiveer hier om na die Studiesentrum te beweeg