Leierskap

Die Diploma in Leierskap is ‘n geakrediteerde Vlak D kursus (Sien die Prospektus) wat bestaan uit ‘n kombinasie van Bybelkundige en Teologiese kursusse gekombineer met noodsaaklike lewensvaardigheidskursusse wat ten doel het om diegene in die lokale kerk wat hulself wil bemagtig en toerus om geestelike werkers en leiers te wees. Hierdie sertifikaatprogram behels dertien (13) vakeenhede wat ingedeel is in ses (6) modules.

Die Diploma in Leierskap vorm die tweede stap in die verwerwing van ‘n Gevorderde Diploma in Bediening wat ‘n voorvereiste is in die verwerwing van ‘n Baccalareusgraad in ‘n spesialiteitsrigting van keuse. Sien die Prospektus vir meer besonderhede hieroor. Studente wat dus registreer met die doelwit om ‘n Baccalareusgraad te verwerf volg die volgende pad na verwerwing van hierdie kwalifikasie:

 • Stap 1 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Sertifikaat in Dissipelskap. (80 Krediete)
 • Stap 2 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Diploma in Leierskap. (80 Krediete)
 • Stap 3 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Gevorderde Diploma in Bediening. (80 Krediete)
 • Stap 4 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Hoër Diploma in Herderskap. (80 Krediete)
 • Stap 5 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Baccalareusgraad in ‘n spesialiseringsrigting van keuse. (80 Krediete)

(Ten einde ‘n Baccalareusgraad te verwerf benodig u 400 krediete. Studente ontvang die toepaslike kwalifikasie na voltooing van die Sertifikaat- asook Diplomakursusse asook volle krediete en kan dan registreer vir die laaste fase – Stap 5 – ter verwerwing van die graad)

Studente wat registreer vir die Diplomakursus moet ‘n werkopdrag per vakeenheid tot bevrediging voltooi ten einde die Diploma te ontvang. ‘n Aantal addisionele leeswerk/navorsing asook ‘n praktiese werkopdrag per vakeeenheid en ‘n finale assesering sal ook van toepassing wees. Lees gerus meer oor elke vakeenheid hieronder.

Alle studiemateriaal vir dertien (13) vakeenhede (6 modules) is ingesluit by die koste vir die kursus. Kursuskoste is aangedui in die Prospektus wat onder die skakel “Gratis Bronne” afgelaai kan word.

Daar is ook addisionele aanbevole werke beskikbaar in die aanlyn boekwinkel en dit word sterk aanbeveel dat studente dit aanskaf. Dis egter geen vereiste vir registrasie en/of voltooiing van hierdie kursus nie.

U benodig geen verdere spesiale sagteware om die studiemateriaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser. Indien u nie oor ‘n pdf leser beskik nie, laai gerus Adobe Reader af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Toelatingsvereistes

Sertifikaat in Dissipelskap

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Dit behels selfstudie deur studente.

Kursusinhoud:

Die Diploma in Leierskap (80 krediete) behels die volgende dertien (13) vakeenhede, aangebied in ses (6) modules:

Module 1
 1. CVD2 – Dissipelskap (Gratis Vakeenheid)
 2. QPV1 – Oorwinningstoerusting I (11 krediete)
 3. MPX2 – Bedieningspraktyk II (8 krediete). Hierdie vakeenheid behels praktiese take.

Module 2 

 1. OTS2 – Ou Testamentiese Oorsig II (7 krediete)
 2. ICV – Kommunikasievaardighede (2 krediete)
 3. MRF – Die Huwelik & Gesin (5 krediete)

Module 3 

 1. SRM – ‘n Studie van Romeine (11 krediete)
 2. IPR – Persoonlike Verhoudings (2 Krediete)
Module 4
 1. CRM1 – Christelike Volwasssenheid I (12 krediete)
 2. ICS – ‘n Verbeterde Selfbeeld (2 krediete)
Module 5
 1. GJH1 – Die Evangelie van Johannes I (6 krediete)
 2. EMB – Basiese Internetkommunikasie (2 krediete)
Module 6
 1. CHL1 – Christelike Leierskap I (12 krediete)

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 5 200.00.  Hierdie studiekoste sluit registrasie, versending van u datastafie, asook alle studiemateriaal in. U kan volledige inligting oor die studiekoste verkry in die Prospektus.  U kan die Prospektus hier aflaai.

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder


Studiesentrum

Aktiveer hier om na die Studiesentrum te beweeg