Kontakbesonderhede

Fisiese Adres

LEDISA Academy
Divisie Bet-El
Fancourt Office Park
h/v  Northumberland & Felstead
Gebou 4, 2de Vloer C
Northriding
Randburg

Posadres

Postnet Suite 380
Privaatsak X3
Northriding
2162

Telefoon

011 – 057 6240
072 537 5238

Faksimilee

086 564 9968

E-Pos Adres:

Kontak ons hier met u navraag

Kontak

Fisiese Adres


LEDISA Academy
Divisie Bet-El

Administratiewe Kantoor


LEDISA House
48 Vos Straat
Heidelberg
Gauteng


Posadres


Postnet Suite 521
Privaatsak H607
Heidelberg
1438


Telefoon


016 - 341 29740
011 - 057 6240
072 537 5238


Faksimilee


086 564 9968