Christelike Berading 3

Die Diploma in Christelike Berading 3 word sedert Desember 2019 nie meer aangebied nie. Dit is vervang met die Sertifikaat in Christelike Berading & Lewensafrigting. Aktiveer gerus die nuwe studieprogram hier.

Die Diploma in Christelike Berading 3 – Fase II is ‘n Vlak B studieprogram (Sien die Prospektus) wat bestaan uit ‘n kombinasie van inleidende kursusse wat ten doel het om studente die kennis en vaardighede aan te leer ten einde ‘n grondslag te vestig op die pad na effektiewe berading.

Die studieprogram is ontwerp om voornemende beraders, leiers van bedieninge en persone wat belangstel in berading van hulp te wees en in te tree in ander se lewens ten einde ‘n betekenisvolle en blywende verskil te kan maak terwyl mense met die worstelings en krisisse van die lewe deel. Ons motivering hiervoor word deur Jesus Christus self vir ons gegee: “Die Seun van die Mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien.” Sy instruksie aan ons was om dieselfde te doen.

Die Diploma in Christelike Berading 3 – Fase II bou voort op die Diploma in Christelike Berading – Fase I en is die finale fase in die verwerwing van die Diploma in Christelike Berading.  Voornemende studente moet eers registreer vir die Sertifikaat in Christelike Berading en die Diploma in Christelike Berading – Fase I voordat registreer kan word vir hierdie fase.

Studente wat belangstel in Christelike Berading volg dus die volgende pad:

 • Stap 1 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Sertifikaat in Christelike Berading. (80 Krediete)
 • Stap 2 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Diploma in Christelike Berading (Fase I) (80 Krediete)
 • Stap 3 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Diploma in Christelike Berading 3 (Fase II) (80 Krediete)

(Ten einde die Diploma te verwerf, benodig u 240 krediete. Studente ontvang die toepaslike kwalifikasie na voltooing van die Sertifikaat- asook Diplomakursusse).

Studente wat registreer vir die kursus moet ‘n werkopdrag per vakeenheid tot bevrediging voltooi ten einde die Diploma te ontvang. ‘n Aantal addisionele leeswerk/navorsing asook ‘n praktiese werkopdrag per vakeeenheid en ‘n finale assesering sal ook van toepassing wees.  Studente moet ook daarop let dat daar ‘n aantal praktiese beradingsure van toepassing is wanneer registreer word vir hierdie kursus.

Studente moet daarop let dat daar ‘n aantal voorgeskrewe boeke is wat aangekoop moet word wanneer registreer word vir hierdie kursus.  Kursuskoste is aangedui in die Prospektus wat onder die skakel “Gratis Bronne” afgelaai kan word.

Daar is ook addisionele aanbevole werke beskikbaar in die aanlyn boekwinkel en dit word sterk aanbeveel dat studente dit aanskaf. Dis egter geen vereiste vir registrasie en/of voltooiing van hierdie kursus nie.

U benodig geen verdere spesiale sagteware om die studiemateriaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser. Indien u nie oor ‘n pdf leser beskik nie, laai gerus Adobe Reader af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Toelatingsvereistes

Diploma in Christelike Berading – Fase I

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Dit behels selfstudie deur studente.

Kursusinhoud:

Die Diploma in Christelike Berading 3 – Fase II (80 krediete) behels die volgende twintig (20) vakeenhede, aangebied in ses (6) modules:

Module 1 – Huwelik & Gesinne (12 krediete)
 1. BDCB201 – Geslagsverskille, Kommunikasie & Intimiteit
 2. BDCB202 – Probleemhuwelike & Ouerskap
 3. BDCB203 – Huweliksberading & Egskeiding
Module 2 – Afhanklikheid (9 krediete)
 1. BDCB204 – Definisie, Oorsake & Behandeling
 2. BDCB205 – Analise, Diagnose & die Afhanklike
 3. BDCB206 – Behandeling van Spesifieke Afhanklikheid
Module 3 – Verslawing (16 krediete)
 1. BDCB207 – Begrip en Teorie
 2. BDCB208 – Alkohol, Dwelms, Liefde & Eetsteurings
 3. BDCB209 – Behandeling & Genesing
 4. BDCB210 – Assesering, Etiek & Beheer
Module 4 – Huishoudelike Geweld (16 krediete)
 1. BDCB211 – Woede
 2. BDCB212 – Emosionele & Fisies Mishandeling
 3. BDCB213 – Geweld & die Slagoffer
 4. BDCB214 – Seksuele Mishandeling
Module 5 – Psigopatologie (20 krediete)
 1. BDCB215 – Psigopatologie I
 2. BDCB216 – Psigopatologie II
 3. BDCB217 – Psigopatologie III
 4. BDCB218 – Psigopatologie IV
 5. BDCB219 – Psigopatologie V
Module 6 – Beradingspraktyk (7 krediete)
 1. BDCB220 – Beradingspraktyk

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 4 450.00.  Hierdie studiekoste sluit registrasie asook die versending van u datastafie, in.  U kan volledige inligting oor die studiekoste verkry in die Prospektus.  U kan die Prospektus hier aflaai.

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder


Studiesentrum

Aktiveer hier om na die Studiesentrum te beweeg