Christelike Berading 2

Die Diploma in Christelike Berading 2 word sedert Desember 2019 nie meer aangebied nie. Dit is vervang met die Sertifikaat in Christelike Berading & Lewensafrigting. Aktiveer gerus die nuwe studieprogram hier.

Die Diploma in Christelike Berading 2 is ‘n Vlak B studieprogram (Sien die Prospektus) wat bestaan uit ‘n kombinasie van kursusse wat ten doel het om studente die kennis en vaardighede aan te leer ten einde ‘n grondslag te vestig op die pad na effektiewe berading.

Die studieprogram is ontwerp om voornemende beraders, leiers van bedieninge en persone wat belangstel in berading van hulp te wees en in te tree in ander se lewens ten einde ‘n betekenisvolle en blywende verskil te kan maak terwyl mense met die worstelings en krisisse van die lewe deel. Ons motivering hiervoor word deur Jesus Christus self vir ons gegee: “Die Seun van die Mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien.” Sy instruksie aan ons was om dieselfde te doen.

Studente wat hierdie studieprogram voltooi, verkry krediete vir die Diploma in Christelike Berading, asook die Gevorderde Diploma in Christelike Berading.  Die Diploma in Christelike Berading bou voort op die Sertifikaatprogram en voornemende studente moet eers registreer vir die Sertifikaatprogram voordat registreer kan word vir die Diplomaprogram.

Studente wat belangstel in Christelike Berading volg dus die volgende pad:

 • Stap 1 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Sertifikaat in Christelike Berading. (80 Krediete)
 • Stap 2 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Diploma in Christelike Berading (80 Krediete)
 • Stap 3 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Gevorderde Diploma in Christelike Berading (80 Krediete)

(Ten einde die Gevorderde Diploma te verwerf, benodig u 240 krediete. Studente ontvang die toepaslike kwalifikasie na voltooing van die Sertifikaat- asook Diplomakursusse).

Studente wat registreer vir die kursus moet ‘n werkopdrag per vakeenheid tot bevrediging voltooi ten einde die Diploma te ontvang. ‘n Aantal addisionele leeswerk/navorsing asook ‘n praktiese werkopdrag per Module en ‘n finale assesering sal ook van toepassing wees.  Studente moet ook daarop let dat daar ‘n aantal praktiese beradingsure van toepassing is wanneer registreer word vir hierdie kursus.

Studente moet daarop let dat daar nege voorgeskrewe boeke is in hierdie kursus.  Die Instituut verskaf uittreksels van sewe van hierdie boeke gratis aan studente, maar studente moet twee van hierdie voorgeskrewe boeke self aankoop wanneer registreer vir hierdie kursus.  Kursuskoste is aangedui in die Prospektus wat onder die skakel “Gratis Bronne” afgelaai kan word.

Daar is ook addisionele aanbevole werke beskikbaar in die aanlyn boekwinkel en dit word sterk aanbeveel dat studente dit aanskaf. Dis egter geen vereiste vir registrasie en/of voltooiing van hierdie kursus nie.

U benodig geen verdere spesiale sagteware om die studiemateriaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser. Indien u nie oor ‘n pdf leser beskik nie, laai gerus Adobe Reader af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Toelatingsvereistes

Sertifikaat in Christelike Berading

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Dit behels selfstudie deur studente.

Kursusinhoud:

Die Diploma in Christelike Berading  (80 krediete) behels die volgende ses-en-dertig (36) vakeenhede, aangebied in agt (8) modules met ‘n kredietwaarde van 10 kreditpunte per Module:

Module 1 – Geloofsterapie (10 krediete)
 1. BDCB101 – ‘n Bybelse Fondasie (Die toepassing en behoefte van geloofsterapie; die proses van redding deur geloof vanuit ‘n Bybelse sowel as psigologiese konteks).
 2. BDCB102 – Bybelse Geloof (Die basiese beginsels van geloof; die “geloofspad” analogie).
 3. BDCB103- Spesifieke Probleme (Hoe geloof gebruik kan word om probleme m.b.t selfwaarde, erkenning, sekuriteit en liefde te oorkom).
 4. BDCB104 – Bybelse Modelle (Die benutting van Bybelse modelle ten einde probleme m.b.t selfbeeeld, trots, selfsug, vrees, tweedrag, afhanklikheid en wellus te oorkom).
Module 2 – Openbaring (10 krediete)
 1. BDCB105 – ‘n Bybelse Fondasie.
 2. BDCB106 – Geloof & Deugdaamheid.
 3. BDCB107 – Kennis, Selfbeheersing, Volharding & Heiligheid.
 4. BDCB108 – Goedhartigheid & Liefde.
 5. BDCB109 – Berading vir Geestelike Groei.
Module 3 – Gevorderde Beradingsvaardighede (10 krediete)
 1. BDCB110 – Genade & Aanbidding (Die toepassing van genade vir bevryding van trots, selfsug, angs, vrees, skuldgevoelens en verslawing asook die gebruik van gebed, meditasie, nederigheid, belydenis vergifnis en aanbidding).
 2. BDCB111 – Kinder- & Tienerberading
 3. BDCB112 – Spesialisasie Vaardighede (Post Traumatiese Spannning, Dialektiese Gedragsterapie & Temperamentstyle).
 4. BDCB113 – Selfmoord.
 5. BDCB114 – Kruiskulturele Berading.
Module 4 – Groepsberading (10 krediete)
 1. BDCB115 – Groepsbehoeftes (Die behoeftes van groepe, asook verskillende tipes groepe)
 2. BDCB116 – Groepsdinamika (Groepsdinamika & stadiums waardeur groepe gaan)
 3. BDCB117 – Groepsleierskap (Kwalifikasies van leiers, onderwerpe om in groepe te hanteer, neem van leiding hoe om groepe te begin)
 4. BDCB118 – Groepsprobleme (Die hantering van probleme; die lewensduur van ‘n groep)
Module 5 – Transformasie (10 krediete)
 1. BDCB119 – ‘n Narratiewe Benadering & Model (Die behoefte aan Bybelse antwoorde; ‘n tien-stap benadering tot berading met behulp van die uittog uit Egipte)
 2. BDCB120 – Transformasie m.b.t Spesifieke Probleme I (Minderwaardigheid, verwerping, afhanklikheid & disfunksionele families)
 3. BDCB121 – Transformasie m.b.t Spesifieke Probleme II (Kroniese mislukking, werkolisme, vrees, onverantwoordelikheid & mishandeling)
 4. BDCB122 – Verslawende Gedrag & Dominerende Emosies (Chemiese, seksuele- & eetversteurings, homoseksualiteit, pyn, depressie, rousmart & selfmoordneigings; ‘n Bybelse model vir genesing)
Module 6 – Lewensbeginsels (10 krediete)
 1. BDCB123 – Beginsels vir Blywende Verandering (Klassieke metodes van Bybelse berading. die psigologiese geheel)
 2. BDCB124 – Tipe Lewensbeginsels I (Beginsels van die wil, gees & verstand)
 3. BDCB125 – Tipe Lewensbeginsels II (Beginsels van motivering, behoeftes, aksie, ervaring & emosies)
 4. BDCB126 – Beradingsplanne (Die ontwerp van ‘n beradingsplan, beradingsplanne vir algemene probleme)
 5. BDCB127 – Beginsels in die Praktyk (Berading met gebruikmaking van Bybelse beginsels
Module 7 – Lewensafrigting & Mentorskap (10 krediete)
 1. BDCB128 – Christelike Lewensafrigting (‘n Oorsig oor Christelike Lewensafrigting en verskillende uitgangspunte)
 2. BDCB129 – Begeleidingsmodelle (‘n Stap-vir-stap benadering met Elisa, Gehasi, Sameul, Joas, Moses & Josef as model; voorbeelde vanuit Jesus Christus se lewe)
 3. BDCB130 – Proses (Visie, beplanning & ondersteuning)
 4. BDCB131 – Metodes (Bybelse metodes vir gespesialiseerde asook situasiegebonde lewensafrigting)
 5. BDCB132 – Bemarking (Praktykvestiging & wyses om ‘n suksesvolle lewensafrigter te word)
Module 8 – Beradingspraktyk III (10 krediete)
 1. BDCB133 – Selfondersoek
 2. BDCB134 – Woede & Bitterheid
 3. BDCB135 – Interpersoonlike Probleme
 4. BDCB136 – Die Huweliksverhouding

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 4 450.00.  Hierdie studiekoste sluit registrasie asook die versending van u datastafie, in.  U kan volledige inligting oor die studiekoste verkry in die Prospektus.  U kan die Prospektus hier aflaai.

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder


Studiesentrum

Aktiveer hier om na die Studiesentrum te beweeg