Christelike Berading 1

Die Sertifikaat in Christelike Berading 1 word sedert Desember 2019 nie meer aangebied nie. Dit is vervang met die Sertifikaat in Christelike Berading & Lewensafrigting. Aktiveer gerus die nuwe studieprogram hier.

Die Sertifikaat in Christelike Berading 1 is ‘n Vlak B studieprogram (Sien die Prospektus) wat bestaan uit ‘n kombinasie van inleidende kursusse wat ten doel het om studente die kennis en vaardighede aan te leer ten einde ‘n grondslag te vestig op die pad na effektiewe berading.  Hierdie sertifikaatprogram behels drie-en-dertig (33) vakeenhede wat ingedeel is in agt (8) modules.

Die studieprogram is ontwerp om voornemende beraders, leiers van bedieninge en persone wat belangstel in berading van hulp te wees en in te tree in ander se lewens ten einde ‘n betekenisvolle en blywende verskil te kan maak terwyl mense met die worstelings en krisisse van die lewe deel. Ons motivering hiervoor word deur Jesus Christus self vir ons gegee: “Die Seun van die Mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien.” Sy instruksie aan ons was om dieselfde te doen.

Studente wat hierdie studieprogram voltooi, verkry krediete vir die Diploma in Christelike Berading, asook die Gevorderde Diploma in Christelike Berading. Dit is ‘n voorvereiste dat hierdie Sertifikaatprogram eers suksesvol voltooi moet word voordat registreer kan word vir die Diploma in Christelike Berading.  Die Sertifikaat in Christelike Berading 1 vorm dus die eerste stap in die verwerwing van ‘n Diploma in Christelike Berading.

Studente wat belangstel in Christelike Berading volg dus die volgende pad:

 • Stap 1 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Sertifikaat in Christelike Berading. (80 Krediete)
 • Stap 2 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Diploma in Christelike Berading (80 Krediete)
 • Stap 3 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Gevorderde Diploma in Christelike Berading (80 Krediete)

(Ten einde die Gevorderde Diploma te verwerf, benodig u 240 krediete. Studente ontvang die toepaslike kwalifikasie na voltooing van die Sertifikaat- asook Diplomakursusse).

Studente wat registreer vir die kursus moet ‘n werkopdrag per Module tot bevrediging voltooi ten einde die Sertifikaat te ontvang. ‘n Aantal addisionele leeswerk/navorsing asook ‘n praktiese werkopdrag per vakeeenheid en ‘n finale assesering sal ook van toepassing wees. Lees gerus meer oor elke vakeenheid hieronder.

Alle studiemateriaal vir drie-en-dertig (33) vakeenhede (8 modules) is ingesluit by die koste vir die kursus, buiten een voorgeskrewe boek ter waarde van ongeveer R 320.00 wat aangekoop moet word. Kursuskoste is aangedui in die Prospektus wat onder die skakel “Gratis Bronne” afgelaai kan word.

Daar is ook addisionele aanbevole werke beskikbaar in die aanlyn boekwinkel en dit word sterk aanbeveel dat studente dit aanskaf. Dis egter geen vereiste vir registrasie en/of voltooiing van hierdie kursus nie.

U benodig geen verdere spesiale sagteware om die studiemateriaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser. Indien u nie oor ‘n pdf leser beskik nie, laai gerus Adobe Reader af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Toelatingsvereistes

Graad 12, alternatiewelik Graad 10 en ouer as 22 jaar.

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Dit behels selfstudie deur studente.

Kursusinhoud:

Die Sertifikaat in Christelike Berading (80 krediete) behels die volgende drie-en-dertig (33) vakeenhede, aangebied in agt (8) modules met ‘n kredietwaarde van 10 krediete elk:

Module 1 – Die Bediening van Berading (10 Krediete)
 1. BSCB101 – Inleiding tot Christelike Berading.
 2. BSCB102 – Die Rol van die Woord & Gees in Berading.
 3. BSCB103 – Die Bediening van Berading.
Module 2 – Die Berader(10 Krediete)
 1. BSCB104 – Kwalifikasies van ‘n Berader.
 2. BSCB105 – Fondasies van Christelike Berading.
 3. BSCB106 – Voorveronderstellings in Berading.
 4. BSCB107 – Voorbereiding in Berading.
Module 3  – Die Beradingsproses (10 Krediete)
 1. BSCB108 – Verwerking van Informasie.
 2. BSCB109 – Vestiging van Hoop.
 3. BSCB110 – Probleemanalise.
 4. BSCB111 – Skrifgebruik in Berading.
 5. BSCB112 – Probleemoplossings .
 6. BSCB113 – Rol van Huiswerk .
Module 4 – Beradingsbronne (10 Krediete)
 1. BSCB114 – Beradingswaarskuwings.
 2. BSCB115 – Gebruik van Illustrasies.
 3. BSCB116 – Algemene Vrae.
 4. BSCB117 – Beradingsbronne .
Module 5 – Beradingsvaardighede (10 Krediete)
 1. BSCB118 – Basiese Vaardighede.
 2. BSCB119 – Gevorderde Vaardighede.
 3. BSCB120 – Integrasie & Beplanning.
Module 6 – Menslike Ontwikkeling (10 Krediete)
 1. BSCB121 – Ontwikkelingskwessies.
 2. BSCB122 – Biologiese Ontwikkeling.
 3. BSCB123 – Kinderontwikkeling.
 4. BSCB124 – Geloofsontwikkeling.
 5. BSCB125 – Selfwaarde.
Module 7 – Beradingspraktyk I (10 Krediete)
 1. BSCB126 – Bybelse Veradering I.
 2. BSCB127 – Bybelse Veradering II.
 3. BSCB128 – Die Weg van God I.
 4. BSCB129 – Die Weg van God II.
Module 8 – Beradingspraktyk II (10 Krediete)
 1. BSCB130 – Bybelse Dinamika vir Verandering.
 2. BSCB131 – Bybelse Basis vir Verandering.
 3. BSCB132 – Bybelse Struktuur vir Verandering.
 4. BSCB133 – Blywende Verandering.

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 4 450.00.  Hierdie studiekoste sluit registrasie asook die versending van u datastafie, in. Studente moet een voorgeskrewe boek teen ongeveer R 340.00 aankoop vir die voltooiing van hierdie studieprogram. Alle ander studiemateriaal is ingesluit by die koste. U kan volledige inligting oor die studiekoste verkry in die Prospektus.   U kan die Prospektus hier aflaai.

Registreer vir hierdie kursus

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder


Studiesentrum

Aktiveer hier om na die Studiesentrum te beweeg