Bybelstudies 1

Sertifikaat in BybelstudiesDie Sertifikaat in Bybelstudies is ‘n Vlak C kursus (Sien die Prospektus) wat voortbou op die Sertifikaat in Bybelkunde en wat die kennis wat reeds verwerf is verder toepas op ‘n paar gespesialiseerde onderwerpe. Belangrike konsepte wat bestudeer word sluit in die Heilige Gees, Kommunikasie met God asook Geestelike Oorlogvoering. Dit stel studente verder bekend aan ‘n omgewing van leierskap met die klem op die bediening.

Na voltooiing van hierdie kursus ontvang studente 32 krediete wat ten gunste van registrasie vir die Diploma in Bybelstudies benut kan word.

Die Sertifikaat in Bybelstudies vorm die tweede stap in die verwerwing van ‘n Diploma in Bybelstudies. Studente wat dus registreer met die doelwit om die Diploma in Bybelstudies te verwerf, volg die volgende pad na verwerwing van hierdie kwalifikasie:

Stap 1 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Sertifikaat in Bybelkunde. (80 Krediete)
Stap 2 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Sertifikaat in Bybelstudies. (80 Krediete)
Stap 3 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Diploma in Bybelstudies. (80 Krediete)

Die kursus kan ook slegs vir Bybelstudiedoeleindes geneem word as geheel of as losstaande modules. Indien dit die geval is, ontvang u al die studiemateriaal en werk op u eie tyd deur die materiaal. Geen eksamens is van toepassing nie, maar daar word van studente verwag om werkopdragte in te handig as deel van die program. In die geval van registrasie vir Bybelstudiedoeleindes word ‘n brief van voltooiing uitgereik en nie die Sertifikaat nie. Daar is geen krediete wat toegeken word nie, maar erkenning vir vakeenhede geslaag sal gegee word indien studente later wil inskryf vir die Sertifikaatkursus.

Studente wat registreer vir hierdie kursus vir sertifikaatdoeleindes moet ‘n werkopdrag in elkeen van die agt vakeenhede tot bevrediging voltooi ten einde die Sertifikaat te ontvang. ‘n Finale eksamen sal ook afgelê moet word. Lees gerus meer oor elke vakeenheid onder die titel “Kursusinhoud” hieronder.

Alle voorgeskrewe boeke, studiegidse en artikels vir hierdie sertifikaatkursus is ingesluit by die koste van die kursus en is beskikbaar aan studente. Daar is egter addisionele aanbevole werke beskikbaar in die aanlyn boekwinkel en dit word sterk aanbeveel dat studente dit aanskaf. Dis egter geen vereiste vir registrasie en/of voltooiing van hierdie kursus nie.

U benodig geen spesiale sagteware om die voorgeskrewe materiaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser. Indien u nie oor ‘n pdf leser beskik nie, laai gerus Adobe Reader af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Toelatingsvereistes

Sertifikaat in Bybelkunde

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Dit behels selfstudie deur studente.

Kursusinhoud:

Die Sertifikaat in Bybelstudies (80 krediete) behels die volgende vier (4) modules wat bestaan uit agt (8) vakeenhede:

MODULE 1 (20 Krediete)

HAR203 – Ken God se stem

HAR204 – Die Bediening van die Heilige Gees

MODULE 2 (20 Krediete)

HAR205 – Geestelike Oorlogvoering

HAR206 – Kragbeginsels

MODULE 3 (20 Krediete)

HAR301 – Bestuursbeginsels

HAR302 – Omgewingsanalise

MODULE 4 (20 Krediete)

HAR303 – Bestuur deur Doelwitstelling

HAR304 – Mobiliserings Metodologie

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 4 450.00.  Hierdie studiekoste sluit registrasie, versending van u datastafie, asook alle studiemateriaal in. U kan volledige inligting oor die studiekoste verkry in die Prospektus.  U kan die Prospektus hier aflaai.

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder


Studiesentrum

Aktiveer hier om na die Studiesentrum te beweeg