Bediening

Die Gevorderde Diploma in Bediening word sedert Augustus 2019 nie meer aangebied nie. Die inhoud daarvan maak nou deel van die Beroepsertifikaat in Bedieningspraktyk (Minister of Religion). Aktiveer gerus die nuwe studieprogram hier.

Die Gevorderde Diploma in Bediening is ‘n geakrediteerde Vlak D kursus (Sien Prospektus) wat bestaan uit ‘n kombinasie van Bybelkundige en Teologiese kursusse gekombineer met  lewensvaardig-heidskursusse wat ten doel het om diegene in die lokale kerk wat hulself wil toerus om geestelike leiers te wees. Hierdie sertifikaatprogram behels dertien (13) vakeenhede wat ingedeel is in ses (6) modules.

Die Gevorderde Diploma in Bediening vorm die derde stap in die verwerwing van ‘n Hoër Diploma in Herderskap wat ‘n voorvereiste is in die verwerwing van ‘n Baccalareusgraad in ‘n spesialiteitsrigting van keuse. Sien die Prospektus vir meer besonderhede hieroor. Studente wat dus registreer met die doelwit om ‘n Baccalareusgraad te verwerf volg die volgende pad na verwerwing van hierdie kwalifikasie:

 • Stap 1 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Sertifikaat in Dissipelskap. (80 Krediete)
 • Stap 2 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Diploma in Leierskap. (80 Krediete)
 • Stap 3 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Gevorderde Diploma in Bediening. (80 Krediete)
 • Stap 4 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Hoër Diploma in Herderskap. (80 Krediete)
 • Stap 5 – Registrasie en suksesvolle voltooiing van ‘n Baccalareusgraad in ‘n spesialiseringsrigting van keuse. (80 Krediete)

(Ten einde ‘n Baccalareusgraad te verwerf benodig u 400 krediete. Studente ontvang die toepaslike kwalifikasie na voltooing van die Sertifikaat- asook Diplomakursusse asook volle krediete en kan dan registreer vir die laaste fase – Stap 5 – ter verwerwing van die graad)

Studente wat registreer vir die Diplomakursus moet ‘n werkopdrag per vakeenheid tot bevrediging voltooi ten einde die Diploma te ontvang. ‘n Aantal addisionele leeswerk/navorsing asook ‘n praktiese werkopdrag per vakeeenheid en ‘n finale assesering sal ook van toepassing wees. Lees gerus meer oor elke vakeenheid hieronder.

Alle studiemateriaal vir dertien (13) vakeenhede (6 modules) is ingesluit by die koste vir die kursus. Kursuskoste is aangedui in die Prospektus wat onder die skakel “Gratis Bronne” afgelaai kan word.

Daar is ook addisionele aanbevole werke beskikbaar in die aanlyn boekwinkel en dit word sterk aanbeveel dat studente dit aanskaf. Dis egter geen vereiste vir registrasie en/of voltooiing van hierdie kursus nie.

U benodig geen verdere spesiale sagteware om die studiemateriaal in hierdie kursus te lees nie, buiten ‘n pdf leser. Indien u nie oor ‘n pdf leser beskik nie, laai gerus Adobe Reader af deur die skakel daarvoor in ons E-Biblioteek onder die kategorie “Programmatuur” te aktiveer.

Toelatingsvereistes

Diploma in Leierskap

Studiemetode

Hierdie studieprogram word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Dit behels selfstudie deur studente.

Kursusinhoud:

Die Gevorderde Diploma in Bediening (80 krediete) behels die volgende dertien (13) vakeenhede, aangebied in ses (6) modules:

Module 1
 1. CVD3 – Dissipelskap (Gratis Vakeenheid)
 2. OTS3 – Ou Testamentiese Oorsig III (6 krediete)
 3. MPX3 – Bedieningspraktyk III (7 krediete). Hierdie vakeenheid behels praktiese take.
 4. SWE – Effektiewe Gesprekvoering (2 Krediete)

Module 2 

 1. MPR1 – Bedieningsbeginsels I (12 krediete)
 2. MSW – Microsoft Word (4 krediete)

Module 3 

 1. PCH – Christusvoorskrifte (8 krediete)
 2. GJH2 – Die Evangelie van Johannes II (8 krediete)
Module 4
 1. CHL2 – Christelike Leierskap I (11 krediete)
 2. MNP – Menslike Hulpbronbestuur (2 krediete)
Module 5
 1. PTR1 – Pastorale Bediening I (12 krediete)
Module 6
 1. SCR – ‘n Studie van Korintiërs (6 krediete)
 2. ENG – Engelse Taalvaardighede (2 Krediete)

Koste van Studieprogram

Die koste van die studieprogram is R 5 200.00.  Hierdie studiekoste sluit registrasie, versending van u datastafie, asook alle studiemateriaal in. U kan volledige inligting oor die studiekoste verkry in die Prospektus.  U kan die Prospektus hier aflaai.

Registrasie

Indien u wil voortgaan en registreer vir 'n kursus, aktiveer die skakel in die vorm van die illustrasie hieronder


Studiesentrum

Aktiveer hier om na die Studiesentrum te beweeg