Bet-El Bybel Instituut. Alternatiewe Bybelskool Christelike opleiding. Dissipelskap deur Ontwikkeling. Afstandsonderrig deur Mentorskap


Voltooi hierdie aanlyn
vorm en ontvang ons
maandelikse nuusbrief
gratis.


Bet-El Bybel Instituut is 'n Christelike Opvoedkundige Instansie wat hoë kwaliteit, praktiese opleiding verskaf teen 'n minimale koste.  Sertifikaat-, Diploma- en Voorgraadse kursusse word sowel korrespondensie asook onder mentorskap deur middel van afstandsonderrig sowel as by opleidingsfasiliteite aangebied.

Ons is 'n interkerklike bediening wat bereid is om hande te vat  met alle gelowiges wat wedergebore is en onvoorwaardelik God se Woord aanvaar as Sy wil.  

Alle studiemateriaal wat ons verskaf kan afgelaai word van die Internet, maar in sekere kursusse kan studente wat dit verkies ook die materiaal per kompakskyf (CD) bestel. Studente wat studiemateriaal per kompakskyf bestel, ontvang as deel van die studiepakket 38 sagteware- programme wat gebruik kan word vir studiedoeleindes. Dit sluit oa in: twee volledige Engels verklarende woordeboeke, drie "mindmap" programme, persoonlike beplanningsagteware soos taakskeduleerders en nog vele meer.

Materiaal in sekere kursusse word ook in gedrukte vorm beskikbaar gestel.  Daar is ook heelwat materiaal in ons E-Biblioteek wat gratis beskikbaar is vir aflaai aan enige persoon wat ons webtuiste besoek.   Ons beskik oor 'n volledig toegeruste E-Biblioteek waar heelwat voorgeskrewe boeke aanlyn gelees kan word en/of afgelaai kan word.  Enkele kursusse het voorgeskrewe boeke wat by ons boekwinkel aangekoop kan word.  

Ons fokus ook op bystand aan kerke en bedieninge wat studiemateriaal wil ontwikkel vir hul lede en wat as Leersentrum van ons Bybel Instituut wil optree.  Ons staan sulke kerke en bedieninge by om hul eie Bybelskole te vestig wat dan optree as Leersentrum van Bet-El Bybel Instituut.  In hierdie geval word die kursusse aangebied deur 'n bedieningsleier van die Leersentrum en ons verskaf dokumentasie met betrekking tot die oprigting van Bybelskole bv. begrotingsriglyne, aansoekvorms, evaluasiekaarte, rekenaarprogrammatuur, ens.

Ons nooi u uit om aan te sluit as student of Leersentrum by ons Bybel Instituut.  Gratis registrasie in geselekteerde kursusse aan alle studente wat direk by ons registreer vir korrespondensiestudies voor einde Desember 2012.  Die meeste van ons korrespondensie kursusse kan in u eie tyd en eie omstandighede afhandel word, sonder enige druk wat op u geplaas word deur 'n formele studieprogram.  

Hierdie bediening word aan u gebied in gehoorsaamheid aan 'n roeping van God.  Vir dit alles, loof ons die Here en eer Sy Naam. 

Kontak ons gerus indien u verdere inligting benodig. 

Ons nooi u ook om ons Prospektus te bestudeer.  

En natuurlik - dankie vir jou wat hierdie Bybel Instituut so gereeld besoek.


World-Wide Accreditation
Commission of Christian
Educational Institutions


Subsidiestelsel vir Studente

'n Engelse Virtuele Kampus

Vertalingsprojek

NQF Besonderhede

                           'n Groep studente wat by 'n Leersentrum gesels en kuier

Ondersteun Bet-El Bybel Instituut.

Volg ons op Facebook


 
Elke sertifikaatkursus behels
kragtige lewensveranderde vakeenhede!

Sertifikaat in Gebed & Genesing

Sertifikaat in In-Diepte Bybelstudie

Sertifikaat in Christelike BesigheidsbeginselsSertifikaat in Christelike Berading

Diploma in Christelike Berading
Fase I

Diploma in Christelike Berading
Fase IISertifikaat in Bybelkunde

Sertifikaat in Bybelstudies

Diploma in Bybelstudies

Baccalareus in Bybelstudies


Studieprogramme wat praktiese en  toepaslike modules behels - met spesialisasie vanaf Sertifikaat- tot Gevorderde Diploma Vlak!

Fase I - Sertifikaat in Dissipelskap

Fase II - Diploma in Leierskap

Fase III - Gevorderde Diploma in Bediening

Fase IV - Hoër Diploma in Herderskap

Fase V - Baccalareus in Bediening (B.Min)Fase IV - Hoër Diploma in Berading

Fase V - Baccalareus in Berading (B.Cns)Fase IV - Hoër Diploma in Teologie

Fase V - Baccalareus in Teologie (B.Div)Fase IV - Hoër Diploma in Leierskap

Fase V - Baccalareus in Bedryfsleiding (B.BL)Fase IV - Hoër Diploma in Mentorskap

Fase V - Baccalareus in Opvoedkunde (B.Ed)Fase IV - Hoër Diploma in Bestuur

Fase V - Baccalareus in Bedryfsadministrasie (B.Admin)Aktiveer hierdie skakel vir meer inligtingBet-El Bybel Instituut is 'n bediening van Lewens Dinamika Instituut wat inkorporeer is as 'n Artikel 21 Maatskappy sonder winsoogmerk in die Republiek van Suid-Afrika. Bet-El Bybel Instituut werk in assosiasie en met die organisasies soos genoem op hierdie webtuiste.

Bet-El Bybel Instituut
Studentesentrum

Jou kerk of bediening kan 'n Leersentrum van Bet-El Bybel Instituut wees

Werwing: ons stel personeel en vrywilligers aan!

Studente registreer voor 2008 by Bet-El Internet Bybelskool. Kontak ons hier.

Studente registreer tussen 2008 en 2010 by Bet-El Bybel Instituut. Kontak ons hier

Geloofsbeginsels

Kontak Ons

Donasies
The Leadership Foundation - Lewensafrigting, Berading & Mentorskap

Leadership Dynamics Institute - Opleidingsverskaffers van Formaat

MDI Business Solutions - Professionele, goedkoop ontwerp en stoorplek vir jou webtuiste

Lewens Dinamika Instituut - Verrykingskampe en Seminare

Dynamic Life Coaching -
Markleiers in Lewensafrigting

Dynamic NLP Coaching -
Leiers in Neuro Linguistiese Programmering

Christian Life Coaching -
Lewensafrigting (Coaching) volgens Christelike Beginsels


Gratis Christelike E-Boeke

Gratis Sagteware vir Bybelstudiedoeleindes

Webkaart (Sitemap)


Bet-El Bybel Instituut. Alternatiewe Bybelskool Christelike opleiding. Dissipelskap deur Ontwikkeling. Afstandsonderrig deur Mentorskap

Dissipelskap deur Ontwikkeling
BET-EL BYBEL INSTITUUT


'n lewensdinamika.co.za
alliansie vennoot

 

Hierdie webwerf is ontwerp en word in stand gehou deur MDI Design Studio